متن و ترجمه آهنگ Don't Stop The Music از Rihanna

- 379 👁Please Don't Stop The Music
لطفا موسیقی رو قطع نكن
Please Don't Stop The Music
لطفا موسیقی رو قطع نكن
Please Don't Stop The Music
لطفا موسیقی رو قطع نكن
Please Don't Stop The Music
لطفا موسیقی رو قطع نكن

It's gettin late
داره دیر میشه
I'm making my way over to my favorite place
دارم راهم رو به سمت جاى مورد علاقم كج ميكمنم
I gotta get my body moving shake the stress away
بايد بدنم رو به خوبى تكون بدم ،استرس رو از بدنم بتكونم
I wasn't looking for nobody when you looked my way
وقتى به من نگاه ميكردى دنبال كسى نميگشتم
Possible candidate, yeah
كانديد مناسب(ممكن)، آره

Who knew
کی میدونست
That you'd be up in here lookin like you do
كه تو اين بالا اينجورى به نظر بياى كه هستى
You're makin' stayin' over here impossible
تو دارى اينجا موندن رو برام ناممكن ميكنى
Baby, I must say your aura is incredible
عشقم،بايد بگم بوى عطرت فوق العادس
If you dont have to go, don't
اگه نبايد برى، نرو

Do you know what you started? I just came here to party
میدونی چیو شروع کردی؟ تازه وارد پارتی شدم
But now we're rockin' on the dance floor acting naughty
اما الان ما داریم روی صحنه می‌ترکونیم
Your hands around my waist, just let the music play
دستات دور کمرم ، بذار آهنگ همینطور بخونه
We're hand in hand, chest to chest, and now we're face to face
دستامون تو دست همه، سینه‌ها به هم چسبیده، صورت ها مقابل هم

I wanna take you away
من ميخوام تو رو با خودم ببرم
Let's escape into the music, DJ, let it play
بیا به آهنگ رو بیاریم، دی جی، بذار پخش شه
I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rockin to it
نمی تونم بیخیالش شم، همین کاری که تو می کنی، ادامه بده به عالی بودن
Please don't stop the, please Don't Stop The Music
لطفا موسیقی رو متوقف نکن ، لطفا موسیقی رو متوقف نکن

I wanna take you away
من ميخوام تو رو با خودم ببرم
Let's escape into the music, DJ, let it play
بیا به آهنگ رو بیاریم، دی جی، بذار پخش شه
I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rockin to it
نمی تونم بیخیالش شم، همین کاری که تو می کنی، ادامه بده به عالی بودن
Please don't stop the, please don't stop
لطفاً متوقف نکن

Please Don't Stop The Music
لطفا موسیقی رو قطع نكن

Baby, are you ready? 'Cause its getting close
عزيزم آماده اى،؟چون داره وقتش ميشه


Don't you feel the passion ready to explode
آيا احساس اشتياق ندارى، آماده انفجار شو
What goes on between us, no one has to know
چى بين ما ميگذره، كسى نبايد بدونه
This is a private show, oh
این یه نمایش خصوصیه

Do you know what you started? I just came here to party
میدونی چیو شروع کردی؟ تازه وارد پارتی شدم
But now we're rockin' on the dance floor acting naughty
اما الان ما داریم روی صحنه می‌ترکونیم
Your hands around my waist, just let the music play
دستات دور کمرم ، بذار آهنگ همینطور بخونه
We're hand in hand, chest to chest, and now we're face to face
دستامون تو دست همه، سینه‌ها به هم چسبیده، صورت ها مقابل هم

I wanna take you away
من ميخوام تو رو با خودم ببرم
Let's escape into the music, DJ, let it play
بیا به آهنگ رو بیاریم، دی جی، بذار پخش شه
I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rockin to it
نمی تونم بیخیالش شم، همین کاری که تو می کنی، ادامه بده به عالی بودن
Please don't stop the, please Don't Stop The Music
لطفا موسیقی رو متوقف نکن ، لطفا موسیقی رو متوقف نکن

I wanna take you away
من ميخوام تو رو با خودم ببرم
Let's escape into the music, DJ, let it play
بیا به آهنگ رو بیاریم، دی جی، بذار پخش شه
I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rockin to it
نمی تونم بیخیالش شم، همین کاری که تو می کنی، ادامه بده به عالی بودن
Please don't stop the, please don't stop
لطفاً متوقف نکن
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Please Don't Stop The Music
لطفا موسیقی رو قطع نكن

Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا
Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا
Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا
Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا

Please Don't Stop The Music
لطفا موسیقی رو قطع نكن

Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا
Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا
Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا
Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا

Please Don't Stop The Music
لطفا موسیقی رو قطع نكن
Please Don't Stop The Music
لطفا موسیقی رو قطع نكن

I wanna take you away
من ميخوام تو رو با خودم ببرم
Let's escape into the music, DJ, let it play
بیا به آهنگ رو بیاریم، دی جی، بذار پخش شه
I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rockin to it
نمی تونم بیخیالش شم، همین کاری که تو می کنی، ادامه بده به عالی بودن
Please don't stop the, please Don't Stop The Music
لطفا موسیقی رو متوقف نکن ، لطفا موسیقی رو متوقف نکن

I wanna take you away
من ميخوام تو رو با خودم ببرم
Let's escape into the music, DJ, let it play
بیا به آهنگ رو بیاریم، دی جی، بذار پخش شه
I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rockin to it
نمی تونم بیخیالش شم، همین کاری که تو می کنی، ادامه بده به عالی بودن
Please don't stop the, please don't stop
لطفاً متوقف نکنPlease Don't Stop The Music
لطفا موسیقی رو قطع نكن

Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا
Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا
Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا
Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا

Please Don't Stop The Music
لطفا موسیقی رو قطع نكن

Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا
Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا
Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا
Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا

Please Don't Stop The Music
لطفا موسیقی رو قطع نكن

Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا
Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا
Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا
Mama se, mama sa, mama-coo-sa
ما ما یه ماما سا

Please Don't Stop The Music
لطفا موسیقی رو قطع نكن

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال