تصویر آهنگ Warrior از Rihanna

متن و ترجمه آهنگ Warrior از Rihanna

- 448 👁
متن و ترجمه آهنگ Warrior از Rihanna امتیاز 10.0 از 2 نظر


You can say that I'm not perfect
تو میتونی بگی که من کامل نیستم
If you tell me to my face
اگه جلوی روم اینو بگی
You can say that I should forfeit
تو میتونی بگی من باید تسلیم شم
But I'm finishing this phrase
اما من در حال تموم کردن این فراز هستم

There's a line drawn in the sand
روی شن ها یک لاین ممتد هست
I know I'm a champion
من میدونم که قهرمان هستم
It's impossible for me to fall again
برای من غیر ممکنه که دوباره شکست بخورم

Don't build me up
من رو تحریک نکن
To let me back down
که منصرف بشم و عقب بکشم
I'm over that now
حالا دیگه برام مهم نیست
I'm standing my ground
محکم سر جام ایستادم
Don't build me up
من رو تحریک نکن

To let me back down
که منصرف بشم و عقب بکشم
I'm over that now
حالا دیگه برام مهم نیست
I'm standing my ground
محکم سر جام ایستادم
I'm a Warrior
من یه جنگجوام

I'm a Warrior
من یه جنگجوام
I'm a Warrior
من یه جنگجوام
I'm a Warrior
من یه جنگجوام
You can say that it's not working
تو میتوکی بگی که این روش جواب نمیدهYou don't like the way it tastes
تو از این راه خوشت نمیاد
You can say that it's not worth it
تو میتونی بگی این ارزشش رو نداره
Better stay right in your place
پس بهتره صاف سر جات بایستی

There's a line drawn in the sand
روی شن ها یک لاین ممتد هست
I know I'm a champion
من میدونم که قهرمان هستم
It's impossible for me to fall again
برای من غیر ممکنه که دوباره شکست بخورم
(Again, again)
(دوباره، دوباره)
Don't build me up
من رو تحریک نکن

To let me back down
که منصرف بشم و عقب بکشم
(Don't let me back down)
(نذار من عقب بکشم)
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
I'm over that now
حالا دیگه برام مهم نیست
I'm standing my ground
محکم سر جام ایستادم

(Grooound)
(زمییین)
Don't build me up
من رو تحریک نکن

To let me back down
که منصرف بشم و عقب بکشم
(Don't let me back down)
(نذار من عقب بکشم)
I'm over that now
حالا دیگه برام مهم نیست
I'm standing my ground
محکم سر جام ایستادم
(Standing my ground)
(سرجام ایستادم)
I'm a Warrior
من یه جنگجوام
(I am)
(من جنگجو ام)
I'm a Warrior
من یه جنگجوام
I'm a Warrior
من یه جنگجوام
I'm a Warrior
من یه جنگجوام
I'm a Warrior!
من یه جنگجوام
I'm a Warrior!
من یه جنگجوام
Hold me down and you'll get fucked up
اگه میتونی جلوی من رو بگیر انوقت کارت تمومه
If you come around here
اگه بیای این دور و ورا


See my name's upstairs, now that's what's up
اسمم رو اون بالاها میبینی، حالا شیرفهم شد
Gotta hold me down, bitch try your luck
بهتره جلومو بگیری، لعنتی شانستو امتحان کن
I'm the one person, I may come around and take your shot
من یک نفرم، ممکنه بیام و به جای تو شلیک کنم
Take your shot,
به جات شلیک کنم
Take your shot
به جات شلیک کنم
I'm the one person, I may come around and take your shot
من یک نفرم، ممکنه بیام و به جای تو شلیک کنم
Don't build me up
من رو تحریک نکن
To let me back down
که منصرف بشم و عقب بکشم
I'm over that now
حالا دیگه برام مهم نیست
I'm standing my ground
محکم سر جام ایستادم
Don't build me up
من رو تحریک نکن
To let me back down
که منصرف بشم و عقب بکشم
I'm over that now
حالا دیگه برام مهم نیست
I'm standing my ground
محکم سر جام ایستادم
I'm a Warrior
من یه جنگجوام

ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال