متن آهنگ Dinner از SUHO feat 张才人

- SUHO, 张才人

37 👁
일곱시 반
기다림 걱정 없는 그녀 시간
왼손을 턱에 괴곤 흐린 미소
서늘한 냉기에 녹아
늘 같은 메뉴를 읊어
A quarter to eight
반쯤 비워진 물에 정적이 떠
타버린 캔들 뒤로 얼어붙어
그 새하얀 테이블보 위로
늘어진 실루엣 Shadow
그녀는 알아 다가온
약속시간이 당연해져 가
문을 열어 그가 와도
난 있는 듯 여기 없어
딱 알맞게 떨어져
Dinner so fine
이 익숙한 저녁식사
Could be fly
무감각해져 가
So gotta be so blah
딱 알맞게 멀어져
Cuz I’m so fine
이 테이블만큼 거릴
Could be so fly
무감각해져 나
So gonna be so dry
여덟시 반
와인을 마신 그의 시선 안엔
수놓은 야경만이 번져있어
또 멍하니 스테이크를 잘라
그녀론 취하지 않아
그는 알아 흘러온
노래 소리만 그 머릴 채워
그녀 위로 가살 읊어
난 있는 듯 여기 없어
딱 알맞게 떨어져
Dinner so fine
이 익숙한 저녁식사
Could be fly
무감각해져 가
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
So gotta be so blah
딱 알맞게 멀어져
Cuz I’m so fine
이 테이블만큼 거릴
Could be so fly
무감각해져 나
So gonna be so dry
You make me alone lo lo lone
Feel so alone lo lo lone
And we’re alone lo lo low
So low lo lo low
You make me alone lo lo lone
Feel so alone lo lo lone
And we’re alone lo lo low
So low lo lo low yeah
내려온 조명 아래
서로 다른 걸 생각하네
저 비워진 와인을 채워봐도
더 보랏빛 우린 비추지 않아
딱 알맞게 가까워
안심해 Fine
이 반복된 저녁식사
Could be fly
무감각해져 가
So gonna be so light
자 동시에 일어나는
Nine o’clock
딱 맞춘 듯
미련도 없이 So fly
서로 등을 보여
The dining will be done
You make me alone lo lo lone
Feel so alone lo lo lone
And we’re alone lo lo low
So low lo lo low
You make me alone lo lo lone
Feel so alone lo lo lone
And we’re alone lo lo low
So lo lo lo long yeah
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

علی عبدالمالکی
ندیم
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.23833084106445Array ( [depedency load] => 0.00030684471130371 [music find] => 0.035574913024902 [t0.1] => 0.035578966140747 [artist musics] => 0.14643692970276 [rate] => 0.15110301971436 [sugesstion] => 0.1605269908905 [sync array] => 0.16803193092346 [titles load] => 0.16826701164246 [comments load] => 0.16866898536682 [best users load] => 0.23600792884827 [before view load] => 0.23600888252258 ) 0.2900