متن آهنگ Dreamer از SUPER JUNIOR-D&E

- SUPER JUNIOR-D&E

24 👁
한없이 길고 검은 나의 밤
그 속에 길 잃은 나 춥고 외로워
혼자 버틴단 건
바람 같은 오해와 꺼내 보지 못한
나의 깊은 숨소릴 삼켜
점점 작아지는 건 일어서지 못한 건
모든 게 두려워져서
길 잃은 Dreamer 여기 멈춰선 난
홀로인 Dreamer 이젠 나조차 날 잊어만 가
같은 곳을 맴돌면서 나의 답을 찾고 있어
여전히 늘 이곳에서 난 헤매어
깨어나는 것이 싫어 다시 눈을 감고 있어
이 순간이 지나가길 난 기다려
이 밤을 난 건너 또 걸어 끝이 보이지 않아
닿을 순 있을까 앞이 보이지 않아
벼랑 끝에 멈춘 난 발아래를 내려봐
나의 마음을 삼켜
울음소리조차도 쉽게 뱉지 못한 건
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
다치고 싶지 않아서
길 잃은 Dreamer 여기 멈춰선 난
홀로인 Dreamer 이젠 나조차 날 잊어만 가
사실 애써 웃고 있어 습관처럼 걷고 있어
내 곁에서 머물러서 날 믿어줘
아직도 난 겁이 나서 멈춰 길을 찾고 있어
다시 눈을 감고 있어 난 꿈을 꿔
문득 난 고개를 돌려 걸어온 날들을 봐
긴 시간 속에 흐려진 나지만 넌 내게 있어줘
멈춰선 Dreamer 나는 나를 안아
간절한 Dreamer
앓아왔었던 날 이젠 알아
같은 곳을 맴돌면서 나의 답을 찾고 있어
여전히 늘 이곳에서 난 헤매어
깨어나는 것이 싫어 다시 눈을 감고 있어
이 순간이 지나가길 난 기다려
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.24366402626038Array ( [depedency load] => 0.00035309791564941 [music find] => 0.027086973190308 [t0.1] => 0.027091979980469 [artist musics] => 0.14888119697571 [rate] => 0.153568983078 [sugesstion] => 0.16293406486511 [sync array] => 0.1708459854126 [titles load] => 0.17112898826599 [comments load] => 0.17155599594116 [best users load] => 0.2410740852356 [before view load] => 0.24107503890991 ) 0.3006