متن آهنگ Illusion (Obsessed) از SUPER JUNIOR-D&E

- SUPER JUNIOR-D&E

37 👁
Obsessed
I be your man
I'm not obsessed
I be your man Here we go
혼자 널 보네 불안에 떠는 너
이 방에 몰래 밤새
너를 향한 욕망은 애착
아니 집착증 걸린 듯 말해
너의 뒤에서
운명이 우릴 택했고
본능은 깨어나고 있어
Baby 겁내지 마 곧 너도 좋아질 걸
머릿속은 지배됐어 서서히 미쳐가
힘들게 하고 싶진 않아 난 그저
다 알아 그 눈빛들은
몹시 날 궁금해 한다는 걸
네 모든 걸 알아 Just watch me
I be your man
I'm not obsessed
You be my girl
Always stick with me
And I
I know I know I know
You will be with me
완전히 몰입했지 혼자서 네게 Crush
사랑이란 거 외롭다고
쉬울 리 없지 Baby
홀로 버려진 기분
결코 넌 느낄 수 없게
오늘도 네 발걸음
소리를 쫓아가 Yeah
다 알아 그 불편함은 잠시
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
곧 날 필요할거란 걸
네 모든 걸 알아 Just watch me
I be your man
I'm not obsessed
You be my girl
Always stick with me
And I
I know I know I know
You will be with me
I know I know I know
I know I know I know
Not obsessed
I know I know I know
I know I know I know
Not obsessed
상처로 물든 날들 한줄기 빛이 되어
내 곁에서 있어줘
달아날 생각하지 마
I be your man
I'm not obsessed
You be my girl
Always stick with me
And I
I know I know I know
You will be with me
I know I know I know
I know I know I know
Not obsessed
I know I know I know
I know I know I know
Not obsessed
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.31668305397034Array ( [depedency load] => 0.00033807754516602 [music find] => 0.037830114364624 [t0.1] => 0.037835121154785 [artist musics] => 0.17949414253235 [rate] => 0.18419694900513 [sugesstion] => 0.19360399246216 [sync array] => 0.20105004310608 [titles load] => 0.20916414260864 [comments load] => 0.20976710319519 [best users load] => 0.29908013343811 [before view load] => 0.29908204078674 ) 0.3874