متن آهنگ Mother از SUPER JUNIOR-D&E

- SUPER JUNIOR-D&E

25 👁
Thank you
말로 표현할 순 없어요
Thank you
그대 때문에 나 여기 있어요
항상 감싸주신 나의 어리고
철없는 내 모습
Love you
하지 못 했던 그 말
I love you
이제서야 나 얘기해요
항상 믿어주신 그대의 마음
다 이제 알겠어요
And I know Yes I know
언제나 나를 바라보죠
And I know Yes I know
세상이 나를 등져도
Love you Mother 사랑해요
Like no other 다 감사해요
하염없이 눈물만 흘러요
그대만 생각하면 난
Love you Mother 사랑해요
Like no other 다 감사해요
이젠 내가 그대 힘이 되어
그 환한 미소 돌려줄게요
And you know You know
You know I love you
다 감사해요
Thank you
어딜 가도 작아지지 마요
Thank you
그대 뒤에 나 여기 서 있어요
굽어지는 뒷모습에
흐릿한 눈이 괴롭혀도
Love you
Oh 표현이 서툰 그 말
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
I love you
이제서야 나 불러봐요
세상 가장 예쁜 그댈
내 눈에 그댈 담을게요
And I know Yes I know
언제나 나를 바라보죠
And I know Yes I know
세상이 나를 등져도
Love you Mother 사랑해요
Like no other 다 감사해요
하염없이 눈물만 흘러요
그대만 생각하면 난
Love you Mother 사랑해요
Like no other 다 감사해요
이젠 내가 그대 힘이 되어
그 환한 미소 돌려줄게요
나를 봐요 이제는 서두르지 마요
마음을 놓아요
이젠 괜찮아요 Slow down
끝없는 그대 사랑
변함없는 그 사랑 때문에
지금의 내가 있죠
Love you Mother 사랑해요
Like no other 다 감사해요
하염없이 눈물만 흘러요
그대만 생각하면 난
Love you Mother 사랑해요
Like no other 다 감사해요
이젠 내가 그대 힘이 되어
그 환한 미소 돌려줄게요
And you know You know
You know I love you
Thank you Mother 사랑해요
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.42560601234436Array ( [depedency load] => 0.00037503242492676 [music find] => 0.039629936218262 [t0.1] => 0.039636135101318 [artist musics] => 0.28931999206543 [rate] => 0.29913091659546 [sugesstion] => 0.31187701225281 [sync array] => 0.31212711334229 [titles load] => 0.31341505050659 [comments load] => 0.31411504745483 [best users load] => 0.4202299118042 [before view load] => 0.42023205757141 ) 0.5353