متن آهنگ Watch Out از SUPER JUNIOR-D&E

- SUPER JUNIOR-D&E

27 👁
Watch out
위험해 넌 Watch out
위험해 넌 Watch out
나를 녹이는 눈빛에
아찔해 빠져드는 찰나
네 도발적인 시선에
다시 날 선 채 곤두서는 감각
넌 아름다운 Venus
난 눈 부시는 Villains
넌 물러설 수 없는
알고도 빠진 함정 같은
숨결처럼 달콤한 네 말이 Your body
날 홀려가 선을 넘게 하지
위험해 넌 Watch out
위험해 Watch out
위험해 Watch out
위험해 Watch out
위험해 넌 Watch out
You drive me cray
갑자기 들이닥친 감정의 허리케인
넌 없어 거리낌 가까이할수록
나는 Go turn into a hulk
숨이 차 Watch out 이건 경고야
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
지금 선을 더 넘어가면 너는 Dangerous
무슨 짓을 할지 몰라 Wait up uh
Red lips vickie secret
Tatted venus 이제 Limit
달라지네 공기부터 I give up dang
머릿 속을 자극한 네 말이 Your body
이성을 다 무너지게 하지
위험해 넌 Watch out
위험해 Watch out
위험해 Watch out
위험해 Watch out
위험해 넌 Watch out
눈을 살짝 감을 땐 입술이 바짝 마르네
터질 것 같은 긴장감
더 버틸 수 없게 날 만들어놔
커진 심장 소리가 경고하고 있잖아
(너 너 너 제발 Stop stop stop)
널 원해 난 변해 넌 Watch out
위험해 Watch out
위험해 Watch out
위험해 Watch out
위험해 넌 Watch out
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.2360999584198Array ( [depedency load] => 0.0003049373626709 [music find] => 0.02744197845459 [t0.1] => 0.027446985244751 [artist musics] => 0.14496397972107 [rate] => 0.14952087402344 [sugesstion] => 0.15865898132324 [sync array] => 0.16593289375305 [titles load] => 0.16616106033325 [comments load] => 0.16651701927185 [best users load] => 0.23341608047485 [before view load] => 0.23341798782349 ) 0.2835