متن آهنگ In My Bed از Sabrina Carpenter

- Sabrina Carpenter

66 👁
Little things become everything
When you wouldn't think that they would
Little things weigh so heavily
Take my energy 'til it's gone
I wanna be alone
But all these emotions
Won't leave me alone
I'm tryna, I'm tryna
I'm tryna stop them
Losing my control
Hypothetically
I could let it go easy
But I'm still, I'm still
I'm still, I'm still, I'm still
In My Bed about it
I'm still, I'm still, I'm still
In My Bed about it
I'm not usually like this
I'm not usually like this
But I'm still, I'm still
I'm still In My Bed
Turn this pillowcase
To the cooler side
Give me something I can't feel
'Cause I wanna turn a page
Wanna rearrange


Swing the doors right open in my mind
I wanna be alone
But all these emotions
Won't leave me alone
I'm tryna, I'm tryna
I'm tryna stop them
Losing my control (My control)
But hypothetically
I could let it go easy
But I'm still, I'm still
I'm still, I'm still, I'm still
In My Bed about it
I'm still, I'm still, I'm still
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
In My Bed about it (Bed about it)
I'm not usually like this
I'm not usually like this
But I'm still, I'm still
I'm still In My Bed about it
(Bed about it, bed about it)
But I'm still, I'm still
I'm still In My Bed about it
(Bed about it, bed about it)
But I'm still, I'm still
I'm still In My Bed about it
Something chemical inside me
Messin' with my mind
And I can't help but feel like
I'm feeling like someone else
(Someone else)
Something animal inside me
Tryin' to remind me
There's no need to worry about it
And lose myself


But I'm still, I'm still, I'm still
I'm still, I'm still, I'm still
In My Bed about it (Bed about it)
I'm still, I'm still, I'm still
In My Bed about it (I…)
I'm not usually like this (I'm not usually like)
I'm not usually like this (I'm not usually like)
But I'm still, I'm still, I'm still
In My Bed about it
I'm still In My Bed, I'm still In My Bed
(Bed about it, bed about it)
But I'm still, I'm still, I'm still
I'm still In My Bed about it
I'm still In My Bed, I'm still In My Bed
(Bed about it, bed about it)
But I'm still, I'm still, I'm still
I'm still In My Bed
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

حمید عسکری
پازل بند
محبوب ترین ها
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.071952819824219Array ( [depedency load] => 0.00036096572875977 [music find] => 0.0313880443573 [t0.1] => 0.031391859054565 [artist musics] => 0.033149003982544 [rate] => 0.038200855255127 [sugesstion] => 0.045797824859619 [trends] => 0.046716928482056 [sync array] => 0.046937942504883 [titles load] => 0.047183036804199 [comments load] => 0.047574996948242 [abouts load] => 0.047576904296875 [best users load] => 0.067993879318237 [before view load] => 0.067996978759766 ) 0.1285