متن آهنگ Namayeshi Sade از Sadegh feat T Dey

- Sadegh, T Dey


10 👁


ما بین ابر و تار قشنگه قرص ماه
دوباره غرق خواب به زور قرص خواب
امام که نه ولی خدا رو میشه تووش کشید
این باره اضطراب و مشکلا رو دوش کشید
هنوز نبرده خوابت یه زن توو تخت خوابت
پُری أ فکر و تصمیم ، أ فردا سخته کارت
میگی برای چی به پای کی تا کی بجنگم
بشم فنای این نگاه سیر و باز بخندم
میخوای که هر چی هست و نیست و یک جا بشکنی
بری توو پنجره با دسته باز و بپری
بِری و دور شی ، ذره شی و مور شی
ولی سیگار باز آرومت میکرد
دقیقاً اینجاست که خدات میاد پیشت
میری توو اوجات ، گشاد میشه نیشت
میشی پُر از امید ، یه حس اعتماد بنفس
میگی که میشه رفت یه حق و اعتقادی هست
یکی هست اون بالا که خالصانه باهاته
پَ بگذر که دیره واسه رسیدن به آرامش
دلت و پس بگیر و برو سمت ابرا
تو هم باش مثل اون یه باغبون تنها
یکی هست اون بالا که خالصانه باهاته
پَ بگذر که دیره واسه رسیدن به آرامش
دلت و پس بگیر و برو سمت ابرا
تو هم باش مثل اون یه باغبون تنها


درسته این مسیر پَ پرده ها رو پاره کن
توو غصه راهی نی پَ فکر راه چاره کن
اون کودک درونت امروز مرد کامله
تو خواستی تازه شه باز تو ساختی راه نو
جوون تر از جوونی و نوجوون بودم
یه تُخس مهربون و خوش زبون بودم
همیشه لبخند یه قسمتی أ من بود
نمایش اول یه عبرتی أ شب بود
لیوان قهوه سیگار فله ، لباس بره صدای نعره
این زندگی یه گرگه با زخم روی گُرده (میان دو کتف)
بدون کشتن اون بازیا رو برده
ها کن روی پنجره یه عکس قلب بکش
وا کن رو به دریاها شو غرق درد عشق
اون لیوان الکل و هی تند تند سر بکش
درود به ما و قشر ما که شُستیم خون و از اجتماع
یکی هست اون بالا که خالصانه باهاته
پَ بگذر که دیره واسه رسیدن به آرامش
دلت و پس بگیر و برو سمت ابرا
تو هم باش مثل اون یه باغبون تنها
یکی هست اون بالا که خالصانه باهاته
پَ بگذر که دیره واسه رسیدن به آرامش
دلت و پس بگیر و برو سمت ابرا
تو هم باش مثل اون یه باغبون تنها

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.16211795806885Array ( [depedency load] => 0.0003209114074707 [music find] => 0.032091856002808 [t0.1] => 0.032095909118652 [artist musics] => 0.10769891738892 [rate] => 0.11100292205811 [sugesstion] => 0.116868019104 [sync array] => 0.11706590652466 [titles load] => 0.11730480194092 [recent load] => 0.11788582801819 [comments load] => 0.11824893951416 [best users load] => 0.16008591651917 [before view load] => 0.1600878238678 ) 0.2169