متن آهنگ Yasin از Safir

- Safir


9 👁


آبمون توو یه جوب نمیره ، از آسیاب میفته
تووی دلش از آب تکون نمیخوره
از سرچشمه هم ببندی بازم گِله
بازم از گلو پایین نمیره
دنیارو آب ببره ، اینارو خواب
کوزه دست کیه ، تشنه لب کیه

با روی تو باروت بی روی تو بِیروت
بیگلو ،جار شیپور ناهنجار ، از تَهِ سلّولم، مادرزاد
یار مهربون یار بی زبون ، دهن مُهر و موم
قصّه ها پرزدن رو آنتن پشت بوم
ماهی خجل ،سرخ با سیلی صورت به فکر هجر
به آبهای آزاد شب عید نداره سه جلد
لاکردار حنّاق گرفته و دقّ دل
پهلوی خاک به خون شاعر ،روشنفکرنما درگیر ظاهر
آبرو شغله ،عفاف زیر پارچه ،میشه آغشته به ایدز
آلت پُرفیض ،فاسد
یار مهربون ،یاسین بخونم درگوشی ؟
بوی عطر یاس پُره ،بگیر کثافت و لقمه
چون نداره خدا شعبه
میکشم توو جهنّم زمین شعله
خیمه شب بازیه کسوف عُمره
که دل میره با دل پر ،بشین و گریه کن
بعد روز سوّم شاید عیسی زنده شد
باد به غبغب نده
ندید الموت صبّاحی به خودش مثال صفیر

شیرازی سفید پات ، کیه بالاخوات
وکیل بندی یا جاسوس ناجا
فلونی ، هرچی هستی باش
یاسین شنیده نمیشه توو بازار شام
فلونی ، برپا برجا چریک همیشه پابر جاست
به چپ چپ راست راست
چریک همیشه پابرجا میمونه
به چپ چپ راست راست
صفیر همیشه پابرجا میمونه

با دوتا چشم کور اُدیپ شهریار
میشه ادیب با کِیف کوک دنبال بختیار
ساواک میفرستاد اوین تعطیلات
هویداست ،امیرعبّاس بین لباس شخصیا


الفبا رقصون به حجله ی لیقه
که دوات خطو یا زبون کرده سواد و صیغه
بی نام و بی نشون دنبال التیام درد بگرد
شربت حوصله ،جوشونده ی موعظه
قرص نون ،نون به نرخ روز ،روز به نرخ شب
باز باران با ترانه ،ج*ده ها زیر چتر
قصه از اونجا شروع شد کردم رپ
جدایی حاکم و حکمت ساخت ازم ذهن دوره گرد
کدوم ژن ممتاز طبیعتی ؟
دریغ از اینکه شبیه قبیلتی
گل سرسبدی که نزده کسی به سر
سر به آب میدنت گل خوابیده به فرش
چرا میپاشین رو زمین بایِر، تخم نفاق
جماعت لُمپن تحفه ،چرتکه بنداز
برحسب عادت نکنمت نقره ی داغ
شما که خوب بلدی زُبده

شیرازی سفید پات ، کیه بالاخوات
وکیل بندی یا جاسوس ناجا
فلونی ، هرچی هستی باش
یاسین شنیده نمیشه توو بازار شام
فلونی ، برپا برجا چریک همیشه پابر جاست
به چپ چپ راست راست
چریک همیشه پابرجا میمونه
به چپ چپ راست راست
صفیر همیشه پابرجا میمونه
شیرازی سفید پات ، کیه بالاخوات
وکیل بندی یا جاسوس ناجا
فلونی ، هرچی هستی باش
یاسین شنیده نمیشه توو بازار شام
فلونی ، برپا برجا چریک همیشه پابر جاست
به چپ چپ راست راست
چریک همیشه پابرجا میمونه
به چپ چپ راست راست
صفیر همیشه پابرجا میمونه

فرماتون بوی تجارت گرفته
چریکیاتون تبلیغات ماس
انداختیم زمین صاحبش برداره
خیر باشه شر

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.23106002807617Array ( [depedency load] => 0.00032901763916016 [music find] => 0.10619807243347 [t0.1] => 0.10620307922363 [artist musics] => 0.17882609367371 [rate] => 0.18278813362122 [sugesstion] => 0.1888530254364 [sync array] => 0.18908619880676 [titles load] => 0.18934512138367 [recent load] => 0.18985414505005 [comments load] => 0.19021511077881 [best users load] => 0.22908306121826 [before view load] => 0.22908496856689 ) 0.2802