متن آهنگ They All Do It the Same از Saltillo

- Saltillo


11 👁


[Instrumental]ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


باران
آرمین
محبوب ترین ها
Saltillo

ارسال

ارسال

0.20511794090271Array ( [depedency load] => 0.00061392784118652 [music find] => 0.041825771331787 [t0.1] => 0.041830778121948 [artist musics] => 0.14113998413086 [rate] => 0.14469981193542 [sugesstion] => 0.15262794494629 [sync array] => 0.15290999412537 [titles load] => 0.15322780609131 [recent load] => 0.15391278266907 [comments load] => 0.15436887741089 [best users load] => 0.20307683944702 [before view load] => 0.20307898521423 ) 0.2651