متن آهنگ They All Do It the Same از Saltillo

- Saltillo

17 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


امین حبیبی
حبیب
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.22408890724182Array ( [depedency load] => 0.0003349781036377 [music find] => 0.026972055435181 [t0.1] => 0.02697491645813 [artist musics] => 0.13384509086609 [rate] => 0.13836002349854 [sugesstion] => 0.14748191833496 [sync array] => 0.15491795539856 [titles load] => 0.15517497062683 [comments load] => 0.15557789802551 [best users load] => 0.22182607650757 [before view load] => 0.22182703018188 ) 0.2745