متن آهنگ Legends Are Made از Sam Tinnesz

- Sam Tinnesz

65 👁
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh

I've got that lightnin' inside me
Son of a God
I'm like a titan that's risin'
Oh just you watch
I'm steppin' into fate
There is no time to waste
I've got that lightnin' inside me
This is how legends are made

Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
This is how legends are made
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
This is how legends are made

I'm crankin' up on the throttle
Victory is mine
Show you the harder the battle
The harder I fight
I've come too far to quit
Step back I'm goin' in
I'm crankin' up on the throttle
This is how legends are made

Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
This is how legends are made
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
This is how legends are made

Like iron
From the fire
Gettin' stronger
This is how legends are made
Above it all
Untouchable
A new animal
This is how legends are made

Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
This is how legends are made
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
This is how legends are made

I've got that lightnin' inside me
(oh-oh-oh)
Oh just you watch
(oh-oh-oh)
This is how legends are made
I'm like a titan that's risin'
(oh-oh-oh)
Oh just you watch
(oh-oh-oh)
This is how legends are made
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

محسن لرستانی
بهرام
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.35850310325623Array ( [depedency load] => 0.00032401084899902 [music find] => 0.047702074050903 [t0.1] => 0.047706127166748 [artist musics] => 0.15970396995544 [rate] => 0.16431498527527 [sugesstion] => 0.17397093772888 [sync array] => 0.18474507331848 [titles load] => 0.18501305580139 [comments load] => 0.18538999557495 [best users load] => 0.35624098777771 [before view load] => 0.35624313354492 ) 0.4229