متن آهنگ Legends Are Made از Sam Tinnesz

Legends Are Made - Sam Tinnesz


21 👁


Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh

I've got that lightnin' inside me
Son of a God
I'm like a titan that's risin'
Oh just you watch
I'm steppin' into fate
There is no time to waste
I've got that lightnin' inside me
This is how legends are made

Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
This is how legends are made
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
This is how legends are made

I'm crankin' up on the throttle
Victory is mine
Show you the harder the battle
The harder I fight
I've come too far to quit
Step back I'm goin' in
I'm crankin' up on the throttle
This is how legends are made

Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
This is how legends are made


Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
This is how legends are made

Like iron
From the fire
Gettin' stronger
This is how legends are made
Above it all
Untouchable
A new animal
This is how legends are made

Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
This is how legends are made
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
This is how legends are made

I've got that lightnin' inside me
(oh-oh-oh)
Oh just you watch
(oh-oh-oh)
This is how legends are made
I'm like a titan that's risin'
(oh-oh-oh)
Oh just you watch
(oh-oh-oh)
This is how legends are made

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

شهاب مظفری
حامد همایون
محبوب ترین ها
Sam Tinnesz

ارسال

ارسال

0.17304396629333Array ( [depedency load] => 0.00035715103149414 [music find] => 0.051013946533203 [t0.1] => 0.051018953323364 [artist musics] => 0.15084314346313 [rate] => 0.15845799446106 [sugesstion] => 0.16754794120789 [sync array] => 0.16775798797607 [titles load] => 0.1680281162262 [recent load] => 0.16912913322449 [comments load] => 0.16949200630188 [best users load] => 0.17023301124573 [before view load] => 0.17023396492004 ) 0.2463