تصویر آهنگ متن آهنگ Eteraf از سامان جلیلی از سامان جلیلی

متن آهنگ Eteraf از سامان جلیلی

- Saman Jalili - Precipice

205 👁
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ ﺭﺍﺯ ﭼﺸﺎﺕ
ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﺮ ﻣﻼ ﺷﺪﻩ
ﯾﻪ ﺩﺭﺩﻩ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﻪ ﻣﻦ
ﺩﻝ ﺗﻮ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻩ
ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﺎﯼ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ
ﺗﻮ ﻃﻔﺮﻩ ﻣﯿﺮﯼ ﻭ ﭼﺸﺎﺕ
ﺣﺮﻓﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﺰﻧﻪ.
ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺟﺎﻟﺐ ﺷﺪﻩ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺟﺎﻟﺐ ﺷﺪﻩ.
ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﻮﺭﻭ
ﺩﻭﺭﯼ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺪﻩ


ﺩﻭﺭﯼ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺪﻩ.
ﻋﺠﯿﺒﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﻨﯽ
ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻮ
ﺑﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ.
ﻣﻮﻧﺪﻡ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺷﺪ ﺩﻟﺖ
ﺟﺮﺍﺕ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺩ
ریتم
دانلود
ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺘﻢ ﺧﻄﻮﺭ ﻧﮑﺮﺩ
ﭼﯽ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺳﺮﺕ ﺑﯿﺎﺩ
ﺩﻧﯿﺎ ﭼﻪ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﻭﺍﺳﻪ
ﺧﻄﺎﯼ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺗﻮ ﺩﺍﺷﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺮﻡ ﺩﻝ ﮐُﺸﯽ
ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺬﺍﺷﺖ.
ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺟﺎﻟﺐ ﺷﺪﻩ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺟﺎﻟﺐ ﺷﺪﻩ.
ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﻮﺭﻭ


ﺩﻭﺭﯼ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺪﻩ
ﺩﻭﺭﯼ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺪﻩ.
ﻋﺠﯿﺒﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﻨﯽ
ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻮ
ﺑﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ.
by majid

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.066125869750977Array ( [depedency load] => 0.00033783912658691 [music find] => 0.012717008590698 [t0.1] => 0.012719869613647 [artist musics] => 0.014900922775269 [rate] => 0.020025014877319 [sugesstion] => 0.027560949325562 [trends] => 0.028518915176392 [sync array] => 0.028719902038574 [titles load] => 0.02894401550293 [comments load] => 0.029314994812012 [abouts load] => 0.029316902160645 [best users load] => 0.061421871185303 [before view load] => 0.061424016952515 ) 0.1169