متن آهنگ Give Me Love از Santana

- Santana

22 👁
Chorus:
Give me life, oh give me love
It's all I need, It's all I ask
I'll give you life, I'll give you love
That's what I need to feel like this

Love was meant to be
What you have been to me
Not just a runnin' free
What am I gonna do
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
To make my dreams come true?
You're all I need, I feel

Chorus:
Give me life, oh give me love
It's all I need, It's all I ask
And I'll give you life, I'll give you love
That's what I need to feel like this
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.23012900352478Array ( [depedency load] => 0.00032782554626465 [music find] => 0.025483846664429 [t0.1] => 0.025486946105957 [artist musics] => 0.13627886772156 [rate] => 0.14087700843811 [sugesstion] => 0.15018701553345 [sync array] => 0.15759801864624 [titles load] => 0.1578528881073 [comments load] => 0.15826892852783 [best users load] => 0.22762989997864 [before view load] => 0.22763085365295 ) 0.2828