متن آهنگ Clementine از Sarah Jaffe

- Sarah Jaffe

122 👁 متن آهنگ Clementine از Sarah Jaffe - امتیاز 2.0 از 1 نظر
50 states, 50 lines, 50 crying all the times
50 boys, 50 lies, 50 I'm gonna change my minds
So I changed my mind, I changed my mind
Now I'm feeling different

We were young, we were young, we were young we didn't care
Is it gone? Is it gone? Is it floating in the air?
Changed my mind, I changed my mind, now I'm feeling different

All that time, wasted
I wish I was a little more delicate
I wish my, I wish my
I wish my, I wish my
I wish my name was Clementine

50 states, 50 lines, 50 crying all the times
50 boys, 50 lies, 50 I'm gonna change my minds
So I changed my mind, I changed my mind
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Now I'm feeling different

We were young, we were young, we were young we didn't care
Is it gone? Is it gone? Oh it's floating in the air
Changed my mind, I changed my mind, now I'm feeling different

All that time, wasted
I wish I was a little more delicate
I wish my, I wish my
I wish my, I wish my
I wish my name was Clementine

All that time, wasted
I wish I was a little more delicate
I wish my, I wish my
I wish my, I wish my
I wish my name was Clementine
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

مهراب
رضا بهرام
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.42199993133545Array ( [depedency load] => 0.00034904479980469 [music find] => 0.026587009429932 [t0.1] => 0.026592969894409 [artist musics] => 0.20880103111267 [rate] => 0.21363091468811 [sugesstion] => 0.2234799861908 [sync array] => 0.24598288536072 [titles load] => 0.24624800682068 [comments load] => 0.24665093421936 [best users load] => 0.41934990882874 [before view load] => 0.41935205459595 ) 0.4744