متن آهنگ Clementine از Sarah Jaffe

Clementine - Sarah Jaffe


6 👁


50 states, 50 lines, 50 crying all the times
50 boys, 50 lies, 50 I'm gonna change my minds
So I changed my mind, I changed my mind
Now I'm feeling different

We were young, we were young, we were young we didn't care
Is it gone? Is it gone? Is it floating in the air?
Changed my mind, I changed my mind, now I'm feeling different

All that time, wasted
I wish I was a little more delicate
I wish my, I wish my
I wish my, I wish my
I wish my name was Clementine

50 states, 50 lines, 50 crying all the times
50 boys, 50 lies, 50 I'm gonna change my minds
So I changed my mind, I changed my mind


Now I'm feeling different

We were young, we were young, we were young we didn't care
Is it gone? Is it gone? Oh it's floating in the air
Changed my mind, I changed my mind, now I'm feeling different

All that time, wasted
I wish I was a little more delicate
I wish my, I wish my
I wish my, I wish my
I wish my name was Clementine

All that time, wasted
I wish I was a little more delicate
I wish my, I wish my
I wish my, I wish my
I wish my name was Clementine

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

معین
محسن مهر
محبوب ترین ها
Sarah Jaffe

ارسال

ارسال

0.14534091949463Array ( [depedency load] => 0.0003509521484375 [music find] => 0.035424947738647 [t0.1] => 0.035428047180176 [artist musics] => 0.12569785118103 [rate] => 0.13205695152283 [sugesstion] => 0.13999795913696 [sync array] => 0.14052200317383 [titles load] => 0.14080905914307 [recent load] => 0.14142298698425 [comments load] => 0.14179706573486 [best users load] => 0.14279794692993 [before view load] => 0.14279794692993 ) 0.2145