متن آهنگ Baaj از Sattar

- Sattar - 40 Golden Hits Of Sattar


179 👁


می سوزم و می سوزم با زخم تو می سازم
با هر غزل چشمت من قافیه می بازم
پیش از تو فقط شعرم معراج غرورم بود
ای از همه بالاتر اینک به تو می نازم
این سفره ی خالی را تو نان غزل دادی
ای پر برکت گندم من از تو می آغازم
من اهل زمین بودم فواره نشین بودی
با دست تو پیدا شد بال همه پروازم
از شینم هر لاله اسب و کوزه پر کردم


تازم با عشق تو رادیدم تا اوج تو می
هیهای مرا بشنو اسب و من دل خسته
من چاوش بی خویشم با هق هق آوازم
راه سفر عاشق از گردنه بندان پر
نا مردم اگر از خون این باج نپردازم
میسوزم و میسوزم،با زخم تو میسازم


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

ایوان بند
پازل بند
محبوب ترین ها
Sattar

ارسال

ارسال

0.20110487937927Array ( [depedency load] => 0.00031280517578125 [music find] => 0.014280796051025 [t0.1] => 0.01428484916687 [artist musics] => 0.089667797088623 [rate] => 0.09332799911499 [sugesstion] => 0.099516868591309 [sync array] => 0.099710941314697 [titles load] => 0.099963903427124 [comments load] => 0.10030484199524 [best users load] => 0.1987099647522 [before view load] => 0.19871187210083 ) 0.2505