تصویر آهنگ متن آهنگ Gole Pooneh از Sattar از Sattar

متن آهنگ Gole Pooneh از Sattar

- Sattar - Gole Pooneh


194 👁


گل پونه گل پونه
دلم از زندگی خونه
تو این دنیای وارونه
برام هرگوشه زدونه
برای مستی (هستی) و ساقی
نمونده حرمتی باقی
تو هر کوچه برای عشق
مهیا مونده شلاقی
افسوس افسوس افسووس

گل پونه گل پونه
دلم از زندگی خونه
کسی جز تو نمی دونه
چقدر خوابم پریشونه
صفوف عاشقان
پیوسته پیوسته
ز مسلخ میروند
آهسته آهسته
همش اعدام گلها
پای گلدسته
کبوترها همه از
گمبدا خسته
تو این دنیای ویرونه
نه گل مونده نه گلخونه
سر دیوار هرخونه
فقط جغد که می خونه
افسوس افسوس افسوس
گل پونه گل پونه


دلم از زندگی خونه
کسی جز تو نمی دونه

چقدر خوابم پریشونه

گل پونه مگه دنیای ما خوابه؟
نمی بینی مگه چشم خدا خوابه؟
که با اسمش یکی از گرد راه امد
خدا رو یاد کردو عشق رو(عشقو) گردن زد
گل پونه گل پونه
اگه امروز دلم خونه
امیدم زنده می مونه
امیدم زنده می مونه

که دینا رو بلرزونه
فردا فردا فردا

گل پونه گل پونه
دلم از زندگی خونه
تو این دنیای وارونه
برام هرگوشه زندونه
گل پونه گل پونه
دلم از زندگی خونه
کسی جز تو نمی دونه
چقدر خوابم پریشونه


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

لیلا فروهر
حسین تهی
محبوب ترین ها
Sattar

ارسال

ارسال

0.19917678833008Array ( [depedency load] => 0.00044584274291992 [music find] => 0.0103759765625 [t0.1] => 0.010387897491455 [artist musics] => 0.088615894317627 [rate] => 0.092530965805054 [sugesstion] => 0.098868846893311 [sync array] => 0.099135875701904 [titles load] => 0.09939980506897 [comments load] => 0.09975790977478 [best users load] => 0.19682693481445 [before view load] => 0.19682884216309 ) 0.2474