متن آهنگ Mesele از Serkan Kaya

- Serkan Kaya


12 👁


(Intro)
Şimdi Düşünüyorum Da Giderken Beni De Almışsın
İstemeye istemeye Belki De inatla Ayrıldım
Hayıflanmam Üzülmem Zor Olan Seni Düşünmem
Belki De Çektiğim Bu Sancı Senin Yüzünden

(Refrain 2x)
Mesele Ne Senin Benden Ayrılman
Nede Benim Sana Darılmam
Ne Aramaman Nede Sormaman
Mesele Şu Ki Hala Bitmedi Sevdam
Mesele Ne Senin Benden Ayrılman
Nede Benim Sana Darılmam
Ne Aramaman Ne De Sormaman
Mesele Şu Ki Bende Bitmedi Sevdam(Intro)
Şimdi Düşünüyorum Da Giderken Beni De Almışsın
İstemeye istemeye Belki De inatla Ayrıldım
Hayıflanmam Üzülmem Zor Olan Seni Düşünmem
Belki De Çektiğim Bu Sancı Senin Yüzünden

(Refrain 3x)
Mesele Ne Senin Benden Ayrılman
Nede Benim Sana Darılmam
Ne Aramaman Nede Sormaman
Mesele Şu Ki Hala Bitmedi Sevdam
Mesele Ne Senin Benden Ayrılman
Nede Benim Sana Darılmam
Ne Aramaman Ne De Sormaman
Mesele Şu Ki Bende Bitmedi Sevdam

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

حبیب
عماد طالب زاده
محبوب ترین ها
Serkan Kaya

ارسال

ارسال

0.21321582794189Array ( [depedency load] => 0.00033378601074219 [music find] => 0.026716947555542 [t0.1] => 0.026721000671387 [artist musics] => 0.104083776474 [rate] => 0.10780787467957 [sugesstion] => 0.11384391784668 [sync array] => 0.11406993865967 [titles load] => 0.11433482170105 [comments load] => 0.11470890045166 [best users load] => 0.21118092536926 [before view load] => 0.2111828327179 ) 0.2627