تصویر آهنگ متن آهنگ Azize Joon از Shahram Solati از Shahram Solati

متن آهنگ Azize Joon از Shahram Solati

- Shahram Solati


153 👁


عمر و جون من تویی هم نفسی پناهی
بعضی وقتا به منه خسته بکن نگاهی
فکر من پیش تو گیره مگه بی تو میشه
کی خیال با تو بودن میشه واقعی شه
تو عزیز جونی جونم بسته به جونت
منو عاشق میکنه نگاه مهربونت
تو یه مهربونی واسم یه هم زبونی
کاش دوست دارم رو بشنوم من از زبونت
تورو دارمو میخوام همیشه باشی
نازنین من عزیز قصه ها شی
تو رو دارم نمیزارم بری از دست
عاشق تو تا قیامت عاشقت هست
خدارو ممنونم تورو به من هدیه داد
تا ابد تا زنده ام عزیز دل فرستاد
هرچقد عاشقتم عاشقت می مونم
گل من تا جون دارم برای تو میخونم

تو عزیز جونی جونم بسته به جونت
منو عاشق میکنه نگاه مهربونت
تو یه مهربونی واسم یه هم زبونی
کاش دوست دارم رو بشنوم من از زبونت


تورو دارمو میخوام همیشه باشی
نازنین من عزیز قصه ها شی
تو رو دارم نمیزارم بری از دست
عاشق تو تا قیامت عاشقت هست
خدارو ممنونم تورو به من هدیه داد
تا ابد تا زنده ام عزیز دل فرستاد
هرچقد عاشقتم عاشقت می مونم
گل من تا جون دارم برای تو میخونم

تو عزیز جونی جونم بسته به جونت
منو عاشق میکنه نگاه مهربونت
تو یه مهربونی واسم یه هم زبونی
کاش دوست دارم رو بشنوم من از زبونت

تو عزیز جونی جونم بسته به جونت
منو عاشق میکنه نگاه مهربونت
تو یه مهربونی واسم یه هم زبونی
کاش دوست دارم رو بشنوم من از زبونت


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.22151303291321Array ( [depedency load] => 0.00048303604125977 [music find] => 0.013530015945435 [t0.1] => 0.013535022735596 [artist musics] => 0.10218715667725 [rate] => 0.10596513748169 [sugesstion] => 0.11261916160583 [sync array] => 0.11298203468323 [titles load] => 0.11329698562622 [comments load] => 0.11375308036804 [best users load] => 0.21863102912903 [before view load] => 0.21863412857056 ) 0.2785