تصویر آهنگ متن آهنگ Kooheh Damavand از Shahrokh از Shahrokh

متن آهنگ Kooheh Damavand از Shahrokh

- Shahrokh


90 👁


گفتم که پابندم ،کوه دماوندم گفتم که پابندم ،کوه دماوندم
میرفتیو از تو ،من دل نمیکندم رفتیو من تنها ،با یاد تو میمانم
تا جان به تن دارم بهر تو میمانم روزی تو می ایی ،ای رفته میدانم
خندیدیو گفتی ،اینهم یه سرابی بود این امدن رفتن ،یک لحظه خوابی بود
گفتم که پابندم ،کوه دماوندم میرفتیو از تو ،من دل نمیکندم
رفتیو من تنها ،با یاد تو میمانم رفتیو عطر تو در بسترم مانده
تنها زتو نامی در دفترم مانده روزی که برگردی ای نازنین من
کنج قفس بی تو ،مشتی پرم مانده گفتم که پابندم ،کوه دماوندم
میرفتیو از تو ،من دل نمیکندم رفتیو من تنها ،با یاد تو میمانم
تا جان به تن دارم بهر تو میمانم روزی تو می ایی ،ای رفته میدانم


خندیدیو گفتی ،اینهم یه سرابی بود این امدن رفتن ،یک لحظه خوابی بود
گفتم که پابندم ،کوه دماوندم میرفتیو از تو ،من دل نمیکندم
رفتیو من تنها ،با یاد تو میمانم رفتیو عطر تو در بسترم مانده
تنها زتو نامی در دفترم مانده روزی که برگردی ای نازنین من
کنج قفس بی تو ،مشتی پرم مانده گفتم که پابندم ،کوه دماوندم
میرفتیو از تو ،من دل نمیکندم رفتیو من تنها ،با یاد تو میمانم
گفتم که پابندم ،کوه دماوندم گفتم که پابندم ،کوه دماوندم
گفتم که پابندم ،کوه دماوندم گفتم که پابندم ،کوه دماوندم


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.2001268863678Array ( [depedency load] => 0.00034284591674805 [music find] => 0.018725872039795 [t0.1] => 0.018728971481323 [artist musics] => 0.092753887176514 [rate] => 0.096434831619263 [sugesstion] => 0.1023268699646 [sync array] => 0.10250782966614 [titles load] => 0.1027410030365 [comments load] => 0.10310292243958 [best users load] => 0.19716191291809 [before view load] => 0.19716382026672 ) 0.2482