تصویر آهنگ متن آهنگ Ehsase Shirin از Shahyad از Shahyad

متن آهنگ Ehsase Shirin از Shahyad

احساس شیرین - Shahyad


208 👁


عقل عاشق به چشاش نیست
تنها قلبش سر جاش نیست
دل به دل راه داره حتی وقتی راهی پیش پاش نیست
تو واسه من یه دریچه
رو به فردایی که هیچه
توی آغوش نفس هات
عطر احساسه میپیچه
یه احساس شیرینی دارم انگار
بدون تو میفته قلبم از کار
یه احساس شیرینی تو دلم هست
که با تو تجربم شد فوق العاده است فوق العاده
یه احساس شیرینی دارم انگار
بدون تو میفته قلبم از کار
یه احساس شیرینی تو دلم هست
که با تو تجربم شد فوق العاده است فوق العاده


همیشه محتاجم به تو و دلداریت
کمه بگم هرچی من از بزرگواریت
تو دست و دل پاکی
شیرینی و زیبا
که رو چشام مثل گذشته داری جا
مراقبت هستم
به خوبی هر روز
به خاطرت قلبم چه می تپه امروز
یه احساس شیرینی دارم انگار
بدون تو میفته قلبم از کار
یه احساس شیرینی تو دلم هست
که با تو تجربم شد فوق العاده است
direct by: ahmad.jr


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.1908540725708Array ( [depedency load] => 0.00030303001403809 [music find] => 0.010885953903198 [t0.1] => 0.010889053344727 [artist musics] => 0.084163904190063 [rate] => 0.087934970855713 [sugesstion] => 0.094134092330933 [sync array] => 0.094321012496948 [titles load] => 0.094574928283691 [comments load] => 0.094919919967651 [best users load] => 0.18873691558838 [before view load] => 0.18873906135559 ) 0.2436