تصویر آهنگ متن آهنگ Maryam از Shahyad از Shahyad

متن آهنگ Maryam از Shahyad

مریم - Shahyad


160 👁


مریم خوب نازم دلم دارم می بازم
دنیای عاشقیم با عشق تو می سازم
تو گل همیشه نازم چاره و چاره سازم
زندگیم به عشق دیدن تو می بازم
باغ گلم تویی تو جون و دلم تویی تو
پنجره های باز مقابلم تویی تو
پاکی و سادگی تو تازه و تازگی تو
بنده عشقت منم عاشق زندگی تو
مریم خوب نازم دلم دارم می بازم
دنیای عاشقیم با عشق تو می سازم
عطر تنت معطر از عطر گل بهاره ست
طلوع عشقت واسه من زندگی دوباره ست
تو مریم مقدسی ناجی قصه هامی
طلایه دار عاطفه تو معبد نگامی
نگاه کن حال و روزم چطور بی تو می سوزم
با یک عشق خدایی دوست دارم هنوزم
نگاه کن قلب پاکم می گه برات هلاکم
با این همه بزرگی پیشت یه ذره خاکم


مریم خوب نازم دلم دارم می بازم
دنیای عاشقیم با عشق تو می سازم
تو گل همیشه نازم چاره و چاره سازم
زندگیم به عشق دیدن تو می بازم
عطر تنت معطر از عطر گل بهاره ست
طلوع عشقت واسه من زندگی دوباره ست
تو مریم مقدسی ناجی قصه هامی
طلایه دار عاطفه تو معبد نگامی
نگاه کن حال و روزم چطور بی تو می سوزم
با یک عشق خدایی دوست دارم هنوزم
نگاه کن قلب پاکم می گه برات هلاکم
با این همه بزرگی پیشت یه ذره خاکم
مریم خوب نازم دلم میخوام ببازم
دنیای عاشقیم با عشق تو می سازم
تو گل همیشه نازم چاره و چاره سازم
زندگیم به عشق دیدن تو می بازم


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.21456122398376Array ( [depedency load] => 0.00033116340637207 [music find] => 0.014877080917358 [t0.1] => 0.014881134033203 [artist musics] => 0.090329170227051 [rate] => 0.094022035598755 [sugesstion] => 0.099991083145142 [sync array] => 0.10017800331116 [titles load] => 0.10148119926453 [comments load] => 0.10184121131897 [best users load] => 0.1895751953125 [before view load] => 0.18957710266113 ) 0.2661