تصویر آهنگ متن آهنگ Gharibe Ashegh از Shohreh از Shohreh

متن آهنگ Gharibe Ashegh از Shohreh

- Shohreh


177 👁


غریبه خونه ما رو بلد شد
داره در میزنه ای وای چه بد شد
به دل میگم غریبه یار نمی شه
دل یار ندیده هوشیار نمی شه
غریبه صاحب خونه شد ای داد
واسه دل یار یکدونه شد ای داد
اومد یک شب بمونه موندگار شد
اومد مهمون شه صاحب اختیار شد
یه جا دل می شینه یه جا یارش
دیگه جام نمی شه به کنارش
بذارم برم از روزگارش
خونه مال دل و مال یارش
خونه مال دل و مال یارش
غریبه با دل من جوره جور شد
دل دیوونه از من دوره دور شد
نشسته دیگه جا خوش کرده ای وای
بساطش پهنه و گسترده ای وای
یه جا دل می شینه یه جا یارش
دیگه جام نمی شه به کنارش
بذارم برم از روزگارش
خونه مال دل و مال یارش
خونه مال دل و مال یارش
شب می خوابه به جای چشمام
روز می شینه به روی لبهام
وای دیگه باز چه خوابی دیده
وای چرا رنگ دل پریده
یه جا دل می شینه یه جا یارش
دیگه جام نمی شه به کنارش


بذارم برم از روزگارش
خونه مال دل و مال یارش
خونه مال دل و مال یارش
غریبه خونه ما رو بلد شد
داره در میزنه ای وای چه بد شد
به دل میگم غریبه یار نمی شه
دل یا ندیده هوشیار نمی شه
غریبه صاحب خونه شد ای داد
واسه دل یار یکدونه شد ای داد
اومد یک شب بمونه موندگار شد
اومد مهمون شه صاحب اختیار شد
یه جا دل می شینه یه جا یارش
دیگه جام نمی شه به کنارش
بذارم برم از روزگارش
خونه مال دل و مال یارش
خونه مال دل و مال یارش
غریبه با دل من جوره جور شد
دل دیوونه از من دوره دور شد
نشسته دیگه جا خوش کرده ای وای
بساطش پهنه و گسترده ای وای
یه جا دل می شینه یه جا یارش
دیگه جام نمی شه به کنارش
بذارم برم از روزگارش
خونه مال دل و مال یارش
خونه مال دل و مال یارش
تهیه و تنظیم: مهدی صادقی


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.20064806938171Array ( [depedency load] => 0.00026702880859375 [music find] => 0.013987064361572 [t0.1] => 0.013988971710205 [artist musics] => 0.091339111328125 [rate] => 0.094949960708618 [sugesstion] => 0.10114097595215 [sync array] => 0.10135698318481 [titles load] => 0.10159802436829 [comments load] => 0.10195899009705 [best users load] => 0.19860005378723 [before view load] => 0.19860100746155 ) 0.2481