تصویر آهنگ متن آهنگ Maadar از Shohreh از Shohreh

متن آهنگ Maadar از Shohreh

مادر - Shohreh


193 👁 متن آهنگ Maadar از Shohreh - امتیاز 8.0 از 1 نظر


هیچکس نسوخت دلش برام
اونجور که تو دل سوزمی
توییی که فقط دلواپس
هر شب و هر روز منی

مادر چراغ خونمی
من بشکنم تو نشکنی
گل گلخونه ی دلم
الاهی قربونت برم

هیچکس نسوخت دلش برام
اونجور که تو دلسوزمی
توییی که فقط دلواپس
هر شب و هر روز منی
هر شب و هر روز منی

مادر چراغ خونمی
من بشکنم تو نشکنی
گل گلخونه ی دلم
الاهی قربونت برم

آی مهربون خانم جونم
تو ای دوا و درمونم
نخندونم که گریونم
نخندونم که گریونمتو تنها عاشقی که من
تو ام نگی من میدونم
به کوری عشقت میمونم
به پای عشقت میمونم

میخوام که دیوونه بشم
از عطر بوی پیرهنت
موهامو شونه کن برام
بشون منو تو دامنت
گذاشتی عمر و جونتو
به پای روزگار من
تو این دیار بی کسی
تنها تو بودی یار من
مادر
مادر
مادر چراغ خونمی
من بشکنم تو نشکنی
گل گلخونه ی دلم
الاهی قربونت برم

بداد دل برس مادر
که داغ تو سوزوندتش
آهنگ یادگاریتو
خون گریه کرد و خوندتش


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.31906294822693Array ( [depedency load] => 0.00028610229492188 [music find] => 0.0090939998626709 [t0.1] => 0.0090970993041992 [artist musics] => 0.082282066345215 [rate] => 0.086124897003174 [sugesstion] => 0.091783046722412 [sync array] => 0.091973066329956 [titles load] => 0.092211961746216 [comments load] => 0.092532873153687 [best users load] => 0.18299889564514 [before view load] => 0.18300199508667 ) 0.3671