تصویر آهنگ دانلود + متن + ترجمه آهنگ Move Your Body از Sia از Sia

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Move Your Body از Sia

- This Is Acting

- 3911 👁
دانلود + متن + ترجمه آهنگ Move Your Body از Sia امتیاز 9.5 از 11 نظر

موضوع: رقص
Poetry in your body
شعرِ بدنت
You got it in every way
به هر نحوی اون رو بدست آوردی
And can't you see it's you I'm watching?
نمیتونی ببینی کسی که دارم نگاش میکنم تویی؟
I am hot for you in every way
من ههمه جوره اشتیاق دارم برای تو

And turn around, let me see you
بچرخ و بزار ببینمت
Wanna free you with my rhythm
میخوام با ریتم خودم آزادت کنم
I know you can't get enough
میدونم که بیشتر دوست خواهی داشت
When I turn up with my rhythm
وقتی که من ریتمم رو آغاز میکنم

Your body's poetry, speak to me
اشعار بدنت ،با من حرف بزن
Won't you let me be your rhythm tonight?
نمیخوای بزاری که من امشب بشم ریتمت
(Move Your Body, Move Your Body)
بدنت رو تکون بده
I wanna be your muse, use my music
میخوام الهه ی موسیقیت باشم، آهنگ منو بشنو
And let me be your rhythm tonight
و بذار امشب من آهنگ و ریتمت باشم
(Move Your Body, Move Your Body)
بدنت رو تکون بده

Your body's poetry, speak to me
اشعار بدنت ،با من حرف بزن
Won't you let me be your rhythm tonight?
نمیخوای بزاری که من امشب بشم ریتمت
(Move Your Body, Move Your Body)
بدنت رو تکون بده
I wanna be your muse, use my music
میخوام الهه ی موسیقیت باشم، آهنگ منو بشنو
And let me be your rhythm tonight
و بذار امشب من آهنگ و ریتمت باشم
(Move Your Body, Move Your Body)
بدنت رو تکون بدهPoetry in your body
شعرِ بدنت
Got it started, it'll never end
شروع شه ، هرگز تموم نمیشه
Feel my rhythm in your system
ریتم من رو توی سیستم خودت حس کن
This is living, I'm your only friend
این یعنی زندگی، من تنها دوستت هستم

Feel the beat in your chest
ضرب موسیقی رو توی سینت حس کن
Beat your chest like an animal
مثل حیوون (اشاره به گوریل داره) به سینت بکوب
Free the beast from its cage
هیولا رو از قفسش رها کن
Free the rage like an animal
میل و دیوونگیت رو مثل یه حیوون آزاد کن

ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Your body's poetry, speak to me
اشعار بدنت ،با من حرف بزن
Won't you let me be your rhythm tonight?
نمیخوای بزاری که من امشب بشم ریتمت
(Move Your Body, Move Your Body)
بدنت رو تکون بده
I wanna be your muse, use my music
میخوام الهه ی موسیقیت باشم، آهنگ منو بشنو
And let me be your rhythm tonight
و بذار امشب من آهنگ و ریتمت باشم
(Move Your Body, Move Your Body)
بدنت رو تکون بده

Your body's poetry, speak to me
اشعار بدنت ،با من حرف بزن
Won't you let me be your rhythm tonight?
نمیخوای بزاری که من امشب بشم ریتمت
(Move Your Body, Move Your Body)
بدنت رو تکون بده
I wanna be your muse, use my music
میخوام الهه ی موسیقیت باشم، آهنگ منو بشنو
And let me be your rhythm tonight
و بذار امشب من آهنگ و ریتمت باشم
(Move Your Body, Move Your Body)
بدنت رو تکون بده

Your body's poetry
بدن تو شعره
Move Your Body for me
برای من تکونش بده
Your body's poetry
بدن تو شعره
Move Your Body for me
برای من تکونش بدهYour body's poetry, speak to me
اشعار بدنت ،با من حرف بزن
Won't you let me be your rhythm tonight?
نمیخوای بزاری که من امشب بشم ریتمت
(Move Your Body, Move Your Body)
بدنت رو تکون بده
I wanna be your muse, use my music
میخوام الهه ی موسیقیت باشم، آهنگ منو بشنو
And let me be your rhythm tonight
و بذار امشب من آهنگ و ریتمت باشم
(Move Your Body, Move Your Body)
بدنت رو تکون بده

Your body's poetry, speak to me
اشعار بدنت ،با من حرف بزن
Won't you let me be your rhythm tonight?
نمیخوای بزاری که من امشب بشم ریتمت
(Move Your Body, Move Your Body)
بدنت رو تکون بده
I wanna be your muse, use my music
میخوام الهه ی موسیقیت باشم، آهنگ منو بشنو
And let me be your rhythm tonight
و بذار امشب من آهنگ و ریتمت باشم
(Move Your Body, Move Your Body)
بدنت رو تکون بده

ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانلود
320
9.8MB
128
4.0MB
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.08617901802063Array ( [depedency load] => 0.0003199577331543 [music find] => 0.037914991378784 [t0.1] => 0.037917852401733 [artist musics] => 0.041399002075195 [rate] => 0.046623945236206 [sugesstion] => 0.054800987243652 [trends] => 0.055783987045288 [sync array] => 0.055974006652832 [titles load] => 0.05656886100769 [comments load] => 0.056946039199829 [abouts load] => 0.056946992874146 [best users load] => 0.082242012023926 [before view load] => 0.082244873046875 ) 0.2140