متن آهنگ Round and Round از Sia

- Sia

35 👁
Find a wheel, and it goes 'round, 'round, 'round
As it spins along with a happy sound
As it goes, along the ground, ground, ground
‘Til it leads you to the ones you love

And your love will hold you 'round, 'round, 'round
In your heart's a song with a brand new sound
And your head, goes spinnin' 'round, 'round, 'round
'Cause you found what you've been dreamin' of

Oh, in the night, see the lights, the moon
Goin' Round and Round in tune
And the fall of snow in the day
Makes them all wanna sayFind a song (Find a song) and sing it 'round, 'round, 'round
And with ties so strong that your hearts are bound
Hold them near (Hold them near) the ones you've found, found, found
For you know that this is really love

Find a wheel (Find a wheel) and it goes 'round, 'round, 'round
As it spins along with a happy sound
As it goes, (As it goes) along the ground, ground, ground
ریتم
دانلود
‘Til it leads you to the ones you love

And your love (and your love) will hold you 'round, 'round, 'round
In your heart's a song with a brand new sound
And your head (And your head) goes spinnin' 'round, 'round, 'round
‘Cause you've found what you've been dreamin' of

But in the night, you see the lights, the moon (The moon)
Goin' 'round and 'round in tune (In tune)
And the fall of snow in the day (Day)
Makes them all wanna sayFind a song (Find a song) and sing it 'round, 'round, round
And with ties so strong, (Oh) that your hearts are bound
Hold them near (Hold them near) the ones you found, found, found
For you know that this is really love

Find a song, find a song
For you know that this is really love
Yeah, you know that this is really love
(Ooh)
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.07308292388916Array ( [depedency load] => 0.00033783912658691 [music find] => 0.0295250415802 [t0.1] => 0.029527902603149 [artist musics] => 0.032716989517212 [rate] => 0.037736892700195 [sugesstion] => 0.045544862747192 [trends] => 0.046485900878906 [sync array] => 0.046687841415405 [titles load] => 0.046911001205444 [comments load] => 0.047307014465332 [abouts load] => 0.047308921813965 [best users load] => 0.068292856216431 [before view load] => 0.068293809890747 ) 0.1280