متن آهنگ Sea Shells از Sia

- Sia


8 👁


By the window
Since time began
Watch the wind blow
Sculpting sand

All in letters bound in string
Life is slowly unraveling

Building castles
Tear them down
Mr. Prince has lost her crown

All in letters bound in string
Time is slowly unravelingShe sells
Empty sea shells
Lost in the ocean
Through the window
We can see
Sand and biscuits
Cups of tea

[Hook 1] (x2)

She sells
Empty sea shells
She sells
Empty sea shells

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

سیما بینا
رضا یزدانی
محبوب ترین ها
Sia

ارسال

ارسال

0.21876621246338Array ( [depedency load] => 0.00034403800964355 [music find] => 0.026128053665161 [t0.1] => 0.026132106781006 [artist musics] => 0.10790514945984 [rate] => 0.11162805557251 [sugesstion] => 0.11812806129456 [sync array] => 0.11837720870972 [titles load] => 0.11862015724182 [comments load] => 0.11897921562195 [best users load] => 0.21661710739136 [before view load] => 0.21662020683289 ) 0.2673