متن آهنگ Ey Del Benalom از سیما بینا

- Sima Bina


117 👁


آی خدای مهربون عاشق نوازه
آی غم بیچارگان را چاره سازه
خودش می دونه چون تنهای تنها
که تنهایی بلای جانگدازه
عزیز بشین به کنارم
زعشقت بی قرارم
جون تو طاقت ندارم
حالا مرو از کنارم
حالا مرو از کنارم
به خدا دوست می دارم
سر کوه بلند تا کی نشینم
عزیز بشین به کنارم
که لاله سر زنه، گل را بچینم
عزیز بشین به کنارم
گلای سرخ و سفید برهم خمیده
عزیز بشین به کنارم
نمی دونم کدوم گل رو بچینم
عزیز بشین به کنارم
عزیز بشین به کنارم
زعشقت بی قرارم
جون تو طاقت ندارم
حالا مرو از کنارم
حالا مرو از کنارم
به خدا دوست می دارم


کنون که می روی هموار و هموار
عزیز بشین به کنارم
نمی ترسی که بر پایت بره خار
عزیز بشین به کنارم
اگر خاری بره سوزن ندارم
عزیز بشین به کنارم
به مژگون برکنم ای جون غمخوار
عزیز بشین به کنارم
گل سرخ و سفید دسته دسته
عزیز بشین به کنارم
میون سنگ مرمر ریشه بسته
عزیز بشین به کنارم
الهی بشکنه اون سنگ مرمر
عزیز بشین به کنارم
که یار نازنین تنها نشسته
عزیز بشین به کنارم
عزیز بشین به کنارم
زعشقت بی قرارم
جون تو طاقت ندارم
حالا مرو از کنارم
حالا مرو از کنارم
به خدا دوست می دارم


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.19784498214722Array ( [depedency load] => 0.00030899047851562 [music find] => 0.014919996261597 [t0.1] => 0.014923095703125 [artist musics] => 0.08889102935791 [rate] => 0.092637062072754 [sugesstion] => 0.098860025405884 [sync array] => 0.099066972732544 [titles load] => 0.099914073944092 [comments load] => 0.10028409957886 [best users load] => 0.19573998451233 [before view load] => 0.19574213027954 ) 0.2467