متن آهنگ Scattered Glass از Sleep Party People

- Sleep Party People


4 👁


Scattered glass falls from the sky
Cymbals [?] and hi hats

Better that I'm learning the
Things that Scarred but it's
[?] without a Their intensions, killing


Better that I'm learning the
Things that Scarred but it's Better that I'm learning the
Things that Scarred but it's Better that I'm learning the
Things that Scarred but it's [?]

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

بابک مافی
محمد رضا گلزار
محبوب ترین ها
Sleep Party People

ارسال

ارسال

0.21461796760559Array ( [depedency load] => 0.00032305717468262 [music find] => 0.027168035507202 [t0.1] => 0.027172088623047 [artist musics] => 0.10568404197693 [rate] => 0.10932397842407 [sugesstion] => 0.11551594734192 [sync array] => 0.11577296257019 [titles load] => 0.11603093147278 [comments load] => 0.11640405654907 [best users load] => 0.21270990371704 [before view load] => 0.21271204948425 ) 0.2628