متن آهنگ Holy Mountain از Sleep

- Sleep

27 👁
Slumber killed by rays of the new red sun arising
Dreamer wakens to the spectral gaze of light rays shining
Black steed carries him across the astral sand
Rides alone is the man from the magic caravan

I believe the signs of the reptile master
Sunbound spacepod rising faster
Earth drenched in black under starless sky above
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
Man on the mountain sets free the holy dove

Look onto the rays of the new stoner sun rising
Sonic Titan rides out on clouds of new horizon
Look onto the rays of the new stoner sun rising
Sonic Titan rides out on clouds of new horizon
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

عماد طالب زاده
زخمی
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.25562381744385Array ( [depedency load] => 0.00034379959106445 [music find] => 0.030226945877075 [t0.1] => 0.030229806900024 [artist musics] => 0.14995980262756 [rate] => 0.15482187271118 [sugesstion] => 0.16531896591187 [sync array] => 0.17496585845947 [titles load] => 0.17528986930847 [comments load] => 0.17576885223389 [best users load] => 0.25313186645508 [before view load] => 0.25313377380371 ) 0.3143