متن آهنگ Crip Or Die از Snoop Dogg feat Wiz Khalifa

- Snoop Dogg, Wiz Khalifa

12 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


امید
مجید خراطها
محبوب ترین ها
Snoop Dogg feat Wiz Khalifa

ارسال

ارسال

0.42221212387085Array ( [depedency load] => 0.00053310394287109 [music find] => 0.064154148101807 [t0.1] => 0.064159154891968 [artist musics] => 0.22966408729553 [rate] => 0.23515200614929 [sugesstion] => 0.26300597190857 [sync array] => 0.26334095001221 [titles load] => 0.2636411190033 [comments load] => 0.26410913467407 [best users load] => 0.41907501220703 [before view load] => 0.41907811164856 ) 0.5056