متن آهنگ We Might Be Dead by Tomorrow از SoKo

- SoKo

55 👁
Give me all your love now
Cause for all we know
We might be dead by tomorrow

I can't go on wasting my time
Adding scars to my heart
Cause all I hear is "I'm not ready enough"

And I can tell that you didn't have
To face your mother losing her lover
Without saying goodbye
Without saying goodbye
Cause she didn't have time

ریتم
دانلود
I don't want to judge what's in your heart
But if you're not ready for love
How can you be ready for life?
How can you be ready for life?

So let's love fully and let's love loud
And let's love now
Cause soon enough we'll die
Cause soon enough we'll die
Cause soon enough we'll die
Cause soon enough we'll die
Cause soon enough we'll die
Cause soon enough we'll die
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

آرمین
رضا بهرام
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.3961660861969Array ( [depedency load] => 0.0003209114074707 [music find] => 0.025330066680908 [t0.1] => 0.025332927703857 [artist musics] => 0.19237303733826 [rate] => 0.19710803031921 [sugesstion] => 0.20670890808105 [sync array] => 0.22837710380554 [titles load] => 0.22860503196716 [comments load] => 0.22899293899536 [best users load] => 0.39264011383057 [before view load] => 0.39264106750488 ) 0.4481