متن آهنگ Don’t Leave Me (Live) از SUPER JUNIOR

- SUPER JUNIOR

34 👁
걸어오는 네 모습을
담고만 싶은데
하루에도 수 백 번씩
어쩌다가 이렇게 됐는지
텅 빈 내 마음이
숨을 쉬게 하는 너이기에
아주 조그만
아쉬움도 그 서운함들도
알아주지 못했는지
날 용서해 날 용서해 Baby
눈이 마주치는 오늘은
꼭 할 말 있는데
꿈이라면 좋겠어
꿈이라면 멈춰줘
Don't leave me Don't leave me
자다가도 널 불러
아직도 아픈가 봐
Don't leave me Don't leave me
휴지통과 같이 널 비워봐도
쓰디 쓴 약처럼 널 뱉어봐도
새벽녘에 취해 널 토해봐도
망가진 시계처럼 되돌려봐도
캄캄한 밤 차가운 공기 달 그림자
그 속에 이 길을 혼자 걷는 구나
네 눈빛 따스한 숨소리 예쁜 얼굴
저 어둠 속에 사라져 가는구나
아주 조그만
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
아쉬움도 그 서운함들도
풀어주지 못했는지
날 용서해 날 용서해 Forgive
우리 마주치는 오늘은
꼭 할 말 있는데
꿈이라면 좋겠어
꿈이라면 멈춰줘
Don't leave me Don't leave me
자다가도 널 불러
아직도 아픈가 봐
Don't leave me Don't leave me
내가 바라는대로
하지 않아도 좋아
머리 속은 온통
너로 가득 해 Baby
너로 인해 힘이나
지금 잡은 두 손 놓지마
난 여기서 널 위해있는 걸
살다가 지칠 때도
너를 보며 웃었어
Stay with me Stay with me
언제나 기쁠 때도
네가 먼저 떠올라
Stay with me Stay with me
Don't leave me 떠나지마
ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.44637298583984Array ( [depedency load] => 0.00033903121948242 [music find] => 0.041103839874268 [t0.1] => 0.041108846664429 [artist musics] => 0.22744584083557 [rate] => 0.23218894004822 [sugesstion] => 0.24224090576172 [sync array] => 0.2667989730835 [titles load] => 0.26704382896423 [comments load] => 0.26744604110718 [best users load] => 0.44067883491516 [before view load] => 0.44068098068237 ) 0.5117