متن آهنگ Zavar از Sussan

- Sussan - 40 Golden Hits Of Sussan & Aghasi


139 👁


تا خون تو رگهای منه تا دل گرفتار تبه
زواره درب خونتم دوستت دارم دیوونتم
تو بهانه ی منی برای موندن
برای شعرای عاشقانه خوندن
آخه من برات هلاکم میدونی
اسیر یه عشق پاکم میدونی
آخه من برات هلاکم میدونی


اسیر یه عشق پاکم میدونی
زوار گرد خونتم
دوستت دارم دیونتم
من جلد آشیونتم
دوستت دارم دیوونتم


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.19983291625977Array ( [depedency load] => 0.00031185150146484 [music find] => 0.016010999679565 [t0.1] => 0.016013860702515 [artist musics] => 0.092916965484619 [rate] => 0.096701860427856 [sugesstion] => 0.10285091400146 [sync array] => 0.1030547618866 [titles load] => 0.1033148765564 [comments load] => 0.10367178916931 [best users load] => 0.19783592224121 [before view load] => 0.19783782958984 ) 0.2496