متن آهنگ Coffee از Sylvan Esso

- Sylvan Esso

37 👁

True, it's dance, we know the moves
The bow, the dip, the woo
Though the words are true
The state is old news

Wrap me in your arms
I can’t feel it but
Rock me in your arms
I can't feel it but

Get up, get down
Get up, get down
Feel the turn of rotation and stop
See the next one waiting
Get up, get down
Get up, get down
Get up
Sentiment's the same but the pair of feet change

I know my words will dry upon the skin
Just like a name I remember hearing

Wild winters, warm coffee
Mom’s gone, do you love me?
Blazing summer, cold coffee
Baby's gone, do you love me?

Wrap me in your arms
I can't feel it but
Rock me in your arms
I can't feel it but

Get up, get down
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
Get up, get down
Feel the turn of rotation and stop
See the next one waiting
Get up, get down
Get up, get down
Get up
Sentiment's the same but the pair of feet change

Get up, get down
Get up, get down
Feel the general attention
And stop, see the mix won't work
Get up, get down
Get up, get down
Get up
Sentiment's the same but the pair of feet change

My baby does the hanky-panky, baby
My baby does
(Rock me)
My baby does the hanky-panky, baby
(In your arms)
My baby does

Get up, get down
Get up, get down
Feel the general attention
And stop, see the mix won't work
Get up, get down
Get up, get down
Get up
Sentiment’s the same but the pair of feet change
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

یوسف بهراد
بهزاد لیتو
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.33362102508545Array ( [depedency load] => 0.00062990188598633 [music find] => 0.042561054229736 [t0.1] => 0.042564868927002 [artist musics] => 0.20244097709656 [rate] => 0.20913696289062 [sugesstion] => 0.2208559513092 [sync array] => 0.22108793258667 [titles load] => 0.22141790390015 [comments load] => 0.22184586524963 [best users load] => 0.32968187332153 [before view load] => 0.32968401908875 ) 0.4254