متن آهنگ Chic ’n’ Stu از System of a Down

- System of a Down

31 👁
This ballgame?s in the refrigerator,
The door is closed,
The lights are out, eggs are coolin?,
And the butter?s getting hard.
What a splendid pie,
Pizza- pizza pie,
Every minute, every second,
Buy, buy, buy, buy, buy,
What a splendid pie,
Pizza- pizza pie,
Every minute, every second,
Buy, buy, buy, buy, buy, Pepperoni and green peppers
Mushrooms, olive, chives,
Pepperoni and green peppers
Mushrooms, olive, chives, Need therapy, therapy,
Advertising causes need,
Therapy, therapy,
Advertising causes, What a splendid pie,
Pizza- pizza pie,
Every minute, every second,
Buy, buy, buy, buy, buy,
What a splendid pie,
Pizza- pizza pie,


Every minute, every second,
Buy, buy, buy, buy, buy, Pepperoni and green peppers
Mushrooms, olive, chives,
Pepperoni and green peppers
Mushrooms, olive, chives, Need therapy, therapy,
Advertising causes need,
Therapy, therapy,
Advertising causes need,
Therapy, therapy,
Advertising causes,
Therapy, therapy,
ریتم
دانلود
Advertising causes,
Therapy, therapy,
Advertising causes,
Therapy, therapy,
Advertising causes, Well advertising?s got you on the run,
Need therapy, therapy advertising causes,
Well advertising?s got you on the run,
Need therapy, therapy advertising causes,
Well advertising?s got you on the run,
Advertising?s got you on the run,
Advertising?s got you on the run,
Advertising?s got you on the run,
Advertising?s got you on the run,
Advertising?s got you on the run,
Advertising?s got you on the run, What a splendid pie,
Pizza- pizza pie,
Every minute, every second,
Buy, buy, buy, buy, buy,


What a splendid pie,
Pizza- pizza pie,
Every minute, every second,
Buy, buy, buy, buy, buy, Pepperoni and green peppers
Mushrooms, olive, chives,
Pepperoni and green peppers
Mushrooms, olive, chives,
Need therapy, therapy,
Advertising causes need,
Therapy, therapy,
Advertising causes need,
Therapy, therapy,
Advertising causes need,
Therapy, therapy,
Advertising causes need
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

آرمین 2afm
پدرام آزاد
محبوب ترین ها
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.098322868347168Array ( [depedency load] => 0.00035595893859863 [music find] => 0.033768892288208 [t0.1] => 0.033773899078369 [artist musics] => 0.036772012710571 [rate] => 0.045592069625854 [sugesstion] => 0.059110879898071 [trends] => 0.060284852981567 [sync array] => 0.060543060302734 [titles load] => 0.060819864273071 [comments load] => 0.06132698059082 [abouts load] => 0.061328887939453 [best users load] => 0.093386888504028 [before view load] => 0.093387842178345 ) 0.1544