متن آهنگ LALALA از TWICE

- TWICE

37 👁
Yeah yeah, it's a good day
Hey! Wake up!

바쁜 일상뿐인데
하늘도 perfect 하지
친구야 잡담 이제 그만하고
오늘은 너를 위해 시간을 내줘
겁낼 게 뭐가 있어
두 눈 감고 소릴 질러
어제 일들 던져버려
It’s our party time

가벼운 걸음걸이, this is crazy
We can go 저 멀리 우주 끝까지

Baby baby 신경 쓰지 말고 자 따라 해봐
Lalala, cla-clap your hands
온몸이 가는 대로 맡겨
이 짜릿함을 lalala, cla-clap your hands
맡겨봐 clap clap clap (hey, just follow me)
미쳐봐 clap clap clap (hey, just follow me)
Baby baby 밤새도록 춤춰 좀 더 핫하게
Lalala, cla-clap your hands

하루 24시간 나에겐 너무 짧지
뜨거운 리듬이 날 위로하지
오늘은 나를 위해 시간을 내줘
눈치도 볼 거 없어 들뜬 내 맘 멈추지 마
목소리를 더 높여봐
It's our party time
ریتم
دانلود

가벼운 걸음걸이, this is crazy
We can go 저 멀리 바다 끝까지

Baby baby 신경 쓰지 말고 자 따라 해봐
Lalala, cla-clap your hands
온몸이 가는 대로 맡겨
이 짜릿함을 lalala, cla-clap your hands
맡겨봐 clap clap clap (hey, just follow me)
미쳐봐 clap clap clap (hey, just follow me)
Baby baby 밤새도록 춤춰 좀 더 핫하게
Lalala, cla-clap your hands

Let's go!
어떤 감정인지
어느새 내 몸속이
시원한 바람이 불어

가벼운 걸음걸이, this is crazy
We can go 저 멀리 바다 끝까지

Baby baby 신경 쓰지 말고 자 따라 해봐
Lalala, cla-clap your hands
온몸이 가는 대로 맡겨
이 짜릿함을 lalala, cla-clap your hands
맡겨봐 clap clap clap (hey, just follow me)
미쳐봐 clap clap clap (hey, just follow me)
Baby baby 밤새도록 춤춰 좀 더 핫하게
Lalala, cla-clap your hands
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.59547805786133Array ( [depedency load] => 0.00034499168395996 [music find] => 0.27995300292969 [t0.1] => 0.27995800971985 [artist musics] => 0.40570116043091 [rate] => 0.41046214103699 [sugesstion] => 0.42005801200867 [sync array] => 0.43050217628479 [titles load] => 0.43081307411194 [comments load] => 0.4311990737915 [best users load] => 0.59205603599548 [before view load] => 0.5920569896698 ) 0.6461