متن آهنگ Sorry Seems to Be the Hardest Word از Taron Egerton

- Taron Egerton


8 👁


What do I gotta do to make you love me?
What do I gotta do to make you care?
What do I do when lightning strikes me?
And I hate to find that you're not there
What do I do to make you want me?
What do I gotta do to be heard?
What do I say when it's all over?
And sorry seems to be the hardest word

It's sad (So sad), so sad
It's a sad, sad situation
And it's getting more and more absurd


It's sad (So sad), so sad
Why can't we talk it over?
Oh, it seems to me
That sorry seems to be the hardest word

Some dessert, sir?
Yeah, um, two chocolate puddings, an apple pie and a raspberry fool, please
Any ice cream?
Uh, yeah, all of 'em
Excellent choice

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.14517402648926Array ( [depedency load] => 0.00032687187194824 [music find] => 0.025244951248169 [t0.1] => 0.025248050689697 [artist musics] => 0.096749067306519 [rate] => 0.10014295578003 [sugesstion] => 0.10609292984009 [sync array] => 0.10627603530884 [titles load] => 0.10651707649231 [recent load] => 0.10709404945374 [comments load] => 0.10745286941528 [best users load] => 0.14326596260071 [before view load] => 0.14326691627502 ) 0.2000