متن آهنگ Kilika از Teen Daze

Kilika - Teen Daze


17 👁


[Instrumental]ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ماکان بند
سیامک عباسی
محبوب ترین ها
Teen Daze

ارسال

ارسال

0.1788341999054Array ( [depedency load] => 0.00059914588928223 [music find] => 0.028925180435181 [t0.1] => 0.02892804145813 [artist musics] => 0.1583571434021 [rate] => 0.16456007957458 [sugesstion] => 0.17356204986572 [sync array] => 0.17377901077271 [titles load] => 0.1740460395813 [recent load] => 0.17488408088684 [comments load] => 0.17525696754456 [best users load] => 0.17606806755066 [before view load] => 0.17606806755066 ) 0.2543