متن آهنگ 12 از The 1975

- The 1975


6 👁


[Instrumental]ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.15175700187683Array ( [depedency load] => 0.00033712387084961 [music find] => 0.025681972503662 [t0.1] => 0.02568507194519 [artist musics] => 0.099420070648193 [rate] => 0.10288596153259 [sugesstion] => 0.1090099811554 [sync array] => 0.10929012298584 [titles load] => 0.10954809188843 [recent load] => 0.11009502410889 [comments load] => 0.11047005653381 [best users load] => 0.14888215065002 [before view load] => 0.14888405799866 ) 0.2197