متن و ترجمه آهنگ Fallingforyou از The 1975

- 125 👁What time you coming out?
کی میای؟
We started losing light
ما شروع از دست دادن نور کردیم
I'll never make it right
من هیچوقت تجدید نظر نمیکنم
If you don't want me around
اگه ازم نخوای این طرفا باشم

I'm so excited for the night
مت برای شب خیلی هیجان زدم
All we need's my bike and your enormous house
همه چیزی که احتیاج داریم دوچرخم و خونه بزرگته
You said some day we might
تو گفتی یه روزی ما ممکنه
When I'm closer to your height
وقتی من به تو نزدیکتر میشم

Till then we'll knock around and see
وقتی من بهت نزدیک تر میشم ، تا ببینیم
If you're all I need
 تو اونی هستی که نیاز دارم یا نه!

Don't you see me now?
الان من رو نمیبینی؟
I think I'm falling, I'm falling for you
فکر کنم دارم، فکر کنم دارم عاشقت میشم
Don't you need me?
به من نیازی نداری؟

I, I think I'm falling, I'm falling for you
من، من فک کنم، فک کنم دارم عاشقت میشم
And on this night and in this light
وو در این شب و در این نور


I think I'm falling, I'm falling for you
فکر کنم دارم، فکر کنم دارم عاشقت میشم
Maybe you'll change your mind
شاید نظرو عوض کنی

I think I'm falling, I think I'm falling
فک کنم من... فک کنم من دارم عاشقت میشم

I'm caught on your coat again
من دوباره کتت رو پوشیدم
You said "Oh, no, it's fine"
تو گفتی "اوه،نه خوبه"
I read between the lines
And touched your leg again, again
و پاهاتو لمس کردم دوباره ، دوباره

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
I'll take you one day at a time
من یه روزی به موقع تورو ماله خودم میکنم
Soon you will be mine
بالاخره تو واسه من میشی
Oh but I want you now
اوه ولی من تورو الان میخوام
(I want you now)
(تو رو الان میخوام )

When the smoke is in your eyes
وقتی دود سیگار تو چشماته
You look so alive
تو خیلی سرحال به نظر میرسی
Do you fancy sitting down with me?
دوست داری پیش من بشینی؟
Maybe?
شاید؟
You're all I need
تو همه ی چیزی هستی که من بهش احتیاج دارم

According to your heart
با توجه به قلبت
My place is not deliberate
جای من حساب شده نیست
Feeling of your arms
برای لمس آغوشت
I don't wanna be your friend
من نمیخوام دوستت باشم


I wanna kiss your neck
من میخوام گردنتو ببوسم

Don't you see me?
منو نمیبینی؟
I, I think I'm falling,
فکر کنم دارم عاشق میشم
I'm falling for you
عاشق تو میشم
Don't you need me?
به من نیازی نداری؟

I, I think I'm falling, I'm falling for you
من، من فک کنم، فک کنم دارم عاشقت میشم
And on this night and in this light
وو در این شب و در این نور
I think I'm falling, I'm falling for you
فکر کنم دارم، فکر کنم دارم عاشقت میشم
Maybe you'll change your mind.
شاید نظرت رو عوض کنی

ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.084882020950317Array ( [depedency load] => 0.00047898292541504 [music find] => 0.037724018096924 [t0.1] => 0.037729024887085 [artist musics] => 0.039402008056641 [rate] => 0.044673919677734 [sugesstion] => 0.052924871444702 [trends] => 0.05391788482666 [sync array] => 0.054162979125977 [titles load] => 0.054751873016357 [comments load] => 0.055155038833618 [abouts load] => 0.055156946182251 [best users load] => 0.07817006111145 [before view load] => 0.078171968460083 ) 0.2121