متن آهنگ How to Draw از The 1975

- The 1975


7 👁


I've not learned
How to draw
I've not learned
How to drawWhat if you die with all of the cameras?

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.21017479896545Array ( [depedency load] => 0.00029182434082031 [music find] => 0.025728940963745 [t0.1] => 0.025731801986694 [artist musics] => 0.09872579574585 [rate] => 0.10237979888916 [sugesstion] => 0.10869789123535 [sync array] => 0.10895299911499 [titles load] => 0.10922384262085 [comments load] => 0.10962581634521 [best users load] => 0.20817685127258 [before view load] => 0.20817899703979 ) 0.2626