متن آهنگ TOOTIMETOOTIMETOOTIME از The 1975

- The 1975

21 👁
You wet my eyes
But I don't mind it
I tell you lies
But it's only sometimes
You pick a fight
And I'll define it

I swear that I (Swear that I)
I only called her one time
Maybe it was two times?
I don't think it was three times
It can't be more than four times
I think we need to rewind
You text that boy sometimes
Must be more than three times
I didn't mean to two-time you

She said that I should have liked it
I told her "I only use it sometimes"
Except when I need reminding
I'm petrified

But I only called her one time
Maybe it was two times?
I don't think it was three times
I didn't mean to two-time, two-time you

You wet my eyes
But I don't mind it
I tell you lies
ریتم
دانلود
But it's only sometimes
You pick a fight
And I'll define it

I swear that
I only called her one time
Maybe it was two times?
I don't think it was three times
It can't be more than four times
I think we need to rewind
You text that boy sometimes
Must be more than three times
I didn't mean to two-time you, two-time you
To two-time, two-time you

I only called her one time
Maybe it was two times?
I don't think it was three times
It can't be more than four times
I think we need to rewind
You text that boy sometimes
Must be more than three times
I didn't mean to two-time, two-time you

(One time, oh, one time, three time, four time
Three time, four time, two time, three time)
Two-time, two-time you
(One time, oh, one time, three time, four time
Three time, four time, two time, three time)
ریتم
دانلوددانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.097547054290771Array ( [depedency load] => 0.00032901763916016 [music find] => 0.027891159057617 [t0.1] => 0.027896165847778 [artist musics] => 0.054840087890625 [rate] => 0.060005187988281 [sugesstion] => 0.067756175994873 [trends] => 0.068866014480591 [sync array] => 0.069137096405029 [titles load] => 0.069406032562256 [comments load] => 0.069826126098633 [abouts load] => 0.069827079772949 [best users load] => 0.092839956283569 [before view load] => 0.092843055725098 ) 0.1497