تصویر آهنگ متن آهنگ Bargard از The Arian Band از The Arian Band

متن آهنگ Bargard از The Arian Band

برگرد - The Arian Band - V: Goodbye


171 👁


باز میخوام بهت بگم شاید اثر داشت
شایدم وقتی دلت رو جا گذاشتم یکی برداشت
ولی شاید چشماتو رو اشتباه من ببندی
دوباره وقتی نگاهت میکنم برام بخندی
برام بخندی
برگرد برگرد و نرو
برگرد برگرد و بمون
برگرد برگرد و نرو
برگرد برگرد و بمون
میدونم که اون روزا چه ها شنیدی از همه
میدونم هرچی بخوای سرم بیاری حقمه


من تونستم غم چشماتو ببینم ولی من چی
شاید اخر تو ببخشی خودمو خودم نبخشم
خودم نبخشم
برگرد برگرد و نرو
برگرد برگرد و بمون
برگرد برگرد و نرو
برگرد برگرد و بمون
برگرد برگرد و نرو
برگرد برگرد و بمون


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.22360110282898Array ( [depedency load] => 0.00031089782714844 [music find] => 0.010574102401733 [t0.1] => 0.010576963424683 [artist musics] => 0.089282989501953 [rate] => 0.09303092956543 [sugesstion] => 0.099132061004639 [sync array] => 0.099329948425293 [titles load] => 0.099577903747559 [comments load] => 0.099936008453369 [best users load] => 0.19781994819641 [before view load] => 0.19782209396362 ) 0.2751