متن آهنگ Here Comes the Sun از The Beatles

- The Beatles

86 👁
Here comes the sun, doo doo doo doo
Here comes the sun, and I say
It's all right

Little darling, it's been a long cold lonely winter
Little darling, it feels like years since it's been here

Here comes the sun
Here comes the sun, and I say
It's all right

Little darling, the smiles are returning to their faces
Little darling, it seems like years since it's been here

Here comes the sun
Here comes the sun, and I say
It's all right

ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Sun, sun, sun, here it comes
Sun, sun, sun, here it comes
Sun, sun, sun, here it comes
Sun, sun, sun, here it comes
Sun, sun, sun, here it comes

Little darling, I feel that ice is slowly melting
Little darling, it seems like years since it's been clear

Here comes the sun
Here comes the sun, and I say
It's all right

Here comes the sun
Here comes the sun
It's all right
It's all right
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

حمیرا
علیرضا جی‌جی
محبوب ترین ها
The Beatles

ارسال

ارسال

0.333163022995Array ( [depedency load] => 0.00036501884460449 [music find] => 0.030457973480225 [t0.1] => 0.030462026596069 [artist musics] => 0.12117004394531 [rate] => 0.12595295906067 [sugesstion] => 0.13604307174683 [sync array] => 0.15455603599548 [titles load] => 0.15478801727295 [comments load] => 0.15522694587708 [best users load] => 0.33045101165771 [before view load] => 0.33045291900635 ) 0.4011