متن و ترجمه آهنگ Call You Mine از The Chainsmokers

- The Chainsmokers

220 👁
Two kids with their hearts on fire
دو تا بچه با دل هایی پر تب و تاب

Who's gonna save us now?
حالا کی میخواد مارو نجات بده؟

When we thought that we couldn't get higher
درست وقتی فک میکردیم ازین بالاتر نمیتونیم بریم

Things started looking down
همه چیز شروع به کوچیک شدن کرد

I look at you and you look at me
من به تو نگاه میکنم و تو به من

Like nothing but strangers now
درست عین غریبه هاییم

Two kids with their hearts on fire
دو تا بچه با دل هایی پر تب و تاب

Don't let it burn us out
نذار بسوزونتمون


Think about what you believe in now
به چیزی که الان باور داری فکر کن

Am I someone you cannot live without?
من کسی هستم که بدون اون نمیتونی زندگی کنی ؟

'Cause I know I don't wanna live without you, yeah
چون من میدونم که نمیخوام بدون تو زنده باشم ، آره

Come on, let's turn this all around
بیخیال ، بذار همه چیو برگردونیم

Bring it all back to that bar downtown
برگردیم به همون کافی شاپ مرکز شهر

When you wouldn't let me walk out on you, yeah
اون موقع هایی که نمیذاشتی یه لحظه ازت دور شم ، آره


You said, "Hey, whatcha doing for the rest of your life?"
پرسیدی: " هی ، میخوای با بقیه عمرت چیکار کنی ؟"

And I said, "I don't even know what I'm doing tonight"
منم گفتم ، من حتی نمیدونم میخوام امشب چیکار کنم

Went from one conversation to your lips on mine
گرم گفتگو شدیم

And you said, "I never regretted the day that I called you mine"
و گفتی :" من هیچ وقت ازینکه تو رو "مال خودم" خطاب کردم پشیمون نمیشم

So I call you mine
پس من تورو "مال خودم" میدونم


(Ooh, ah, ooh)
Can I call you mine? (Ooh)
میتونم تو رو "مال خودم" بدونم ؟

And you said, "I never regretted the day that I called you mine"
و گفتی :" من هیچ وقت ازینکه تو رو "مال خودم" خطاب کردم پشیمون نمیشم


Broke kids running through the city
بچه های دلشکسته توی شهر میدوند

Drunk on the subway train
مست تو مسیر ریل قطار

Set free every time you kissed me
We couldn't feel no pain
ما نمیتونستیم هیچ دردی حس کنیم

You looked at me and I looked at you
تو به من نگاه کردی و من به تو

Like we'd never look away
یه جوری که انگار هیچ وقت نگاهمونو از هم بر نمیداریم

ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
Broke kids running through the city
بچه های دلشکسته توی شهر میدوند

Don't let the memory fade
نذار خاظراتمون پاک بشن


You said, "Hey, whatcha doing for the rest of your life?"
پرسیدی: " هی ، میخوای با بقیه عمرت چیکار کنی ؟"

And I said, "I don't even know what I'm doing tonight"
منم گفتم ، من حتی نمیدونم میخوام امشب چیکار کنم

Went from one conversation to your lips on mine
گرم گفتگو شدیم

And you said, "I never regretted the day that I called you mine"
و گفتی :" من هیچ وقت ازینکه تو رو "مال خودم" خطاب کردم پشیمون نمیشم

So I call you mine
پس من تورو "مال خودم" میدونم


(Ooh, ah, ooh)
Can I call you mine? (Ooh)
میتونم تو رو "مال خودم" بدونم ؟

And you said, "I never regretted the day that I called you mine"
و گفتی :" من هیچ وقت ازینکه تو رو "مال خودم" خطاب کردم پشیمون نمیشم


Think about what you believe in now
به چیزی که الان باور داری فکر کن

Am I someone you cannot live without?
من کسی هستم که بدون اون نمیتونی زندگی کنی ؟

'Cause I know I don't wanna live without you, yeah
چون من میدونم که نمیخوام بدون تو زنده باشم ، آره

Come on, let's turn this all around
بیخیال ، بذار همه چیو برگردونیم

Bring it all back to that bar downtown
برگردیم به همون کافی شاپ مرکز شهر

When you wouldn't let me walk out on you, yeah
اون موقع هایی که نمیذاشتی یه لحظه ازت دور شم ، آره


You said, "Hey, whatcha doing for the rest of your life?"
پرسیدی: " هی ، میخوای با بقیه عمرت چیکار کنی ؟"

And I said, "I don't even know what I'm doing tonight"
منم گفتم ، من حتی نمیدونم میخوام امشب چیکار کنم

Went from one conversation to your lips on mine
گرم گفتگو شدیم

And you said, "I never regretted the day that I called you mine"
و گفتی :" من هیچ وقت ازینکه تو رو "مال خودم" خطاب کردم پشیمون نمیشم

So I call you mine (Ooh)
میتونم تو رو "مال خودم" بدونم ؟

And you said, "I never regretted the day that I called you mine"
و گفتی :" من هیچ وقت ازینکه تو رو "مال خودم" خطاب کردم پشیمون نمیشم

Can I call you mine? (Ooh, ah, ooh)
میتونم تو رو "مال خودم" بدونم ؟


Can I call you mine? (Ooh, ah, ooh)
میتونم تو رو "مال خودم" بدونم ؟

Can I call you mine? (Ooh, ah, ooh)
میتونم تو رو "مال خودم" بدونم ؟

Can I call you mine?
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

ترجمه شده توسط:

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.25219082832336Array ( [depedency load] => 0.00026988983154297 [music find] => 0.052130937576294 [t0.1] => 0.052133798599243 [artist musics] => 0.16138601303101 [rate] => 0.16592979431152 [sugesstion] => 0.17494297027588 [sync array] => 0.18236684799194 [titles load] => 0.18261885643005 [comments load] => 0.1830530166626 [best users load] => 0.24976301193237 [before view load] => 0.24976396560669 ) 0.3030