متن آهنگ Asleep از The Smiths

Asleep - The Smiths


13 👁


Sing me to sleep
Sing me to sleep
I'm tired and I
I want to go to bed
Sing me to sleep
Sing me to sleep
And then leave me alone
Don't try to wake me in the morning
'Cause I will be gone

Don't feel bad for me
I want you to know
Deep in the cell of my heart
I will feel so glad to go

Sing me to sleep
Sing me to sleep
I don't want to wake up
On my own anymore
Sing to me
Sing to me


I don't want to wake up
On my own anymore

Don't feel bad for me
I want you to know
Deep in the cell of my heart
I really want to go

There is another world
There is a better world
There must be
Well, there must be
Well, there must be
Well, there must be
Well...

Bye bye
Bye bye
Bye...

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

مسعود صابری
سامان جلیلی
محبوب ترین ها
The Smiths

ارسال

ارسال

0.50525498390198Array ( [depedency load] => 0.00035405158996582 [music find] => 0.2307710647583 [t0.1] => 0.23077607154846 [artist musics] => 0.47075605392456 [rate] => 0.47975707054138 [sugesstion] => 0.49099111557007 [sync array] => 0.4961359500885 [titles load] => 0.49640607833862 [recent load] => 0.49741411209106 [comments load] => 0.49804496765137 [best users load] => 0.49916815757751 [before view load] => 0.49916911125183 ) 0.6218