متن آهنگ Live Like a Dream از Thirty Seconds to Mars

- Thirty Seconds to Mars


9 👁


All of a sudden it was midnight
Wild and haunting
And we were running 'til the sunrise
All we wanted
The last night we'll ever do this
The last night, time to go
You and me

Live like a dream
Broken but free
Live like a dream
Everybody sing
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Sing
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh

All of a sudden, in the sky there was a bright light
Wild and haunting
And every moment is a lifetime
One life, whose time?
It's the last night we'll ever do this
Last night to say goodbye
You and me

Live like a dream
Broken but free
Live like a dream
Everybody sing
Oh, oh, oh


Oh, oh, oh
Sing
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Everybody sing
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh

(Wild and haunting)
(Wild and haunting)

Live like a dream
Broken but free
Live like a dream
Everybody sing
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Live like a dream
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Live like a dream
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Live like a dream
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh
Everybody sing
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.26934719085693Array ( [depedency load] => 0.00028800964355469 [music find] => 0.07909107208252 [t0.1] => 0.079095125198364 [artist musics] => 0.16519403457642 [rate] => 0.16887617111206 [sugesstion] => 0.17537903785706 [sync array] => 0.17555999755859 [titles load] => 0.17581605911255 [comments load] => 0.17617011070251 [best users load] => 0.26716804504395 [before view load] => 0.26717019081116 ) 0.3204