متن آهنگ Influence (TM88 - Taylor Gang remix) از Tove Lo feat Wiz Khalifa

- Tove Lo, Wiz Khalifa

139 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.31018900871277Array ( [depedency load] => 0.00032186508178711 [music find] => 0.023907899856567 [t0.1] => 0.023910999298096 [artist musics] => 0.1089448928833 [rate] => 0.11362195014954 [sugesstion] => 0.12351989746094 [sync array] => 0.14104080200195 [titles load] => 0.14126396179199 [comments load] => 0.14165782928467 [best users load] => 0.30795097351074 [before view load] => 0.30795288085938 ) 0.3708