متن آهنگ Toxic Waste از Trippie Redd

- Trippie Redd

55 👁
Even though it isn't healthy
Won’t you help me?
I need some more love
Even though I'm not myself, please
Won't you help me?
I need some more love

Yeah, won’t you help me?
I need help please, I need some more love
Yeah, won't you help me?
This not healthy, but I need some more love

Yeah, fuck my life (Fuck it)
Baby, fuck my life (Fuck it)
It is yours, yeah
Uh, fuck my life (Fuck it)
Baby, fuck my life (Fuck it)
It is yours, yeah

Don't want nobody to save me
Oh, baby take me
Fix me, then break me (Yeah)
Don't want nobody to save me
Oh, baby take me
Fix me, and then break me (Yeah)

Toxic love, I'll give all my trust
I'll give all myself, just to make sure you're mine
I'm saying toxic love, I’ll give all my trust
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
I’ll give all myself (Yeah)
Just to make sure you're mine

Fuck my life (Fuck it)
Baby, fuck my life (Fuck it)
It is yours, yeah
Uh, fuck my life (Fuck it)
Baby, fuck my life (Fuck it)
It is yours, yeah

Yeah, won’t you help me?
I need help please, I need some more love
Yeah, won't you help me?
This not healthy, but I need some more love (Yeah)

Fuck my life (Fuck it)
Baby, fuck my life (Fuck it)
It is yours, yeah
Uh, fuck my life (Fuck it)
Baby, fuck my life (Fuck it)
It is yours, yeah

Don't want nobody to save me
(Fuck it)
(Fuck it)
(Fuck it)
(Fuck it)
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

5.840460062027Array ( [depedency load] => 0.0018939971923828 [music find] => 0.10574197769165 [t0.1] => 0.10574698448181 [artist musics] => 0.63504886627197 [rate] => 0.65344786643982 [sugesstion] => 0.68086385726929 [sync array] => 0.79182696342468 [titles load] => 0.79240703582764 [comments load] => 0.79426002502441 [best users load] => 5.8171889781952 [before view load] => 5.8171899318695 ) 6.0470